Nytt seminar om anskaffelser 12 november

Avfall Norge jobber videre med anskaffelser og ønsker å skape en møteplass for tilbydere og innkjøpere. Vi arrangerer i den forbindelse et nytt seminar i november der vi skal følge opp det arbeidet vi tidligere har gjort på anskaffelser.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 26. juni 2019

Et av temaene vi skal se på er et prosjekt for å få mer balanserte kontrakter, spesielt på behandling av avfall. For leverandørsiden har det vært et problem at man har lange kontrakter der ofte oppdragsgiver har mulighet til å forlenge ved å innløse ensidige opsjoner. Her er det en del eksempler på kontrakter som blir vanskelige når markedssituasjonen endrer seg. Det har vært en utfordring her at prisen har endret seg mye uten at det har vært gode mekanismer kontraktfestet for å justerer prisen underveis.

Avfall Norge arrangere et dagsseminar den 12 november 2019 for å se nærmere på dette og mye mer. Mer informasjon om programmet kommer i august når neste møte i programkomiteen har hatt møte. Nettverk for anskaffelser skal møtes kvelden i forveien, samme sted.

Program kommiteen betsår av Bjørn Erik Rui; Vesar, Jon Lille-Schulstad; Ragn Sells, Nina Henriksen; Follo Ren, Jon Bergan; Norsk Gjenvinning, Nancy Strand: Avfall Norge. Om du har innspill til programmet send en mail til Håkon Bratland, Avfall Norge