Nytt styre i Avfall Norge

Synnøve Bjørke fra ROAF er valgt til ny styreleder i Avfall Norge. Erik Osmundsen fra Norsk Gjenvinning ble gjenvalgt som nestleder.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 13. oktober 2020

Valg av nytt styre ble gjort på ekstraordinær generalforsamling 13. oktober.

Øystein P. Solevåg fra Årim ble gjenvalgt som styremedlem, mens Britt M. Limo kommer inn fra vara til fast styremedlem.

Styremedlemmene Bjørn Hoel fra Ragn-Sells, Andre Tangen fra BiR og Trygve Berdal fra ReMidt var ikke på valg.

Vararepresentanter for det nye styret er Anders Norling fra Fortum, Audun Roalkvam fra IVAR og Grethe Olsbye fra Sirkula.

Avfall Norges styre 2020-2021

Navn Rolle
Synnøve Bjørke Styreleder
Erik Osmundsen Nestleder
Øystein Solevåg Styremedlem
Britt M. Limo Styremedlem
Bjørn Hoel Styremedlem
Andre Tangen Styremedlem
Trygve Berdal Styremedlem
Anders Norling Varamedlem
Audun Roalkvam Varamedlem
Grethe Olsbye Varamedlem