Nytt styre samlet for første gang!

I dag hadde det nye styret i Avfall Norge sitt første styremøte. Mål og strategi for 2019 var på agendaen!
Av: Mona Sæther | Publisert: 12. september 2018

Det nye styret i Avfall Norge hadde i dag sitt første styremøte. 

- Det er en bra sammensatt gjeng, og vi fikk en del gode diskusjoner i dag. Det lover godt for en samlet bransje, også fremover, sier Nancy Strand, direktør i Avfall Norge. 

Under møtet ble det blant annet gjennomgått Avfall Norge sin nye strategi for perioden 2018 - 2022. Den beskriver hvordan Avfall Norge skal utnytte sin posisjon som samlende aktør i bransjen til å skape en bred forståelse av hva sirkulærøkonomi faktisk er og mulighetene som ligger her. 

- Med den nye strategien skal Avfall Norge ruste bransjen for ny konkurranse og nye utfordringer i en periode med store, raske endringer, sier Nancy.

Styret har fått tilgang til spennende kompetanse gjennom nye styremedlemmer:

Elisabeth Helle, som  er Avdelingsleder Kunde og innsamling i Avfall Sør, Andre Tange digitaliseringssjef i BIR, Trygve Berdal daglig leder for Hamos.

Mål om nye medlemmer

Styret har en stor strategisk utfordring gjennom å samle hele bransjen.  En samlet bransje er godt på vei, men har fortsatt et mål om mange nye medlemmer i framtiden.

I neste styremøte i høst skal vi og medlemmene samles i Mo i Rana,  som er et kraftsenter for sirkulær økonomi med stort fokus på gjenbruk og utnytting av viktige ressurser.

- som ny styreleder er jeg svært optimistisk med hensyn til å nå de strategiske målene og å serve nye og eksisterende medlemmer på en god måte, sier Berit E. Pettersen, styreleder. 

Mål for 2019

Rammer og mål for 2019 var et viktig punkt på agendaen for det første styremøtet. Målet for 2019 er bygget på slagordet "fra å hente avfall, til å levere råvarer". 

- Derfor sier vi "la oss gjøre 2019 til de resirkulerte ressursenes år!", sier Nancy.

I tillegg ble det blant annet lagt en plan for videre arbeid av Avfall Norges policydokumenter. Dokumentene er avfallsbransjen sitt forslag til hvordan Norge kan etablere en ambisiøs, grønn og lønnsom avfalls- og gjenvinningspolitikk. 

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter