Nyttårsbrev til våre medlemmer

2020 ble et krevende år og det ser ut til at 2021 kommer til kreve sitt av oss det også. Jeg tror derfor at både omstillingsevne og evnen til å motivere de ansatte blir avgjørende for å lykkes fremover. Vi har ambisjoner om å styrke bransjens evne til begge deler.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 5. januar 2021


Kjære medlem!

2020 ble et krevende år og det ser ut til at 2021 kommer til kreve sitt av oss det også. Jeg tror derfor at både omstillingsevne og evnen til å motivere de ansatte blir avgjørende for å lykkes fremover. Vi har ambisjoner om å styrke bransjens evne til begge deler.

Omstillingsevnen styrkes av ny kunnskap. Vi har startet på en revitalisering av Avfallsforsk og dette arbeidet vil vi intensivere fremover. Avfallsforsk skal formidle kunnskap, spre forskningsresultater og inspirere enda flere til å sette igang eller delta i FoU- og innovasjonsprosjekter. Støttemulighetene, som trolig er større enn noen gang, skal vi også holde dere oppdatert om. Unge, nyutdannende mennesker er også en viktig kilde til ny kunnskap og nye perspektiver som bransjen trenger. REdu1 med samarbeidspartnere har bidratt til nettopp det og i REdu2 skal vi få med enda flere og få til enda mere.

Shakespeare har skrevet at “Glede og handling gjør timene korte”. Arbeidsglede finner mange av oss i samvær og samspill med kollegaer. Sittende hver for oss, bak hver vår skjerm, kreves det nye arenaer for nettopp samvær og samspill. Derfor skal vi ta med oss alt vi har lært om digitale løsninger i 2020 og jobbe hardt for å skape enda bedre møteplasser og opplevelser for deg og dine ansatte i 2021.

2021 er valgår, så vi skal også jobbe hardt for gjennomslag for det næringspolitiske programmet vårt. For første gang står en samlet bransje bak en felles beskrivelse av våre viktigste utfordringer og helt konkrete forslag til å løse dem. Vi har brukt mye tid på å styrke nettverket vårt i det politiske miljøet i 2020 og vi ser allerede tegn til gjennomslag. I det nye tildelingsbrevet til Enova erkjennes for første gang koblingen mellom sirkulære verdikjeder, effektiv ressursbruk og reduserte klimagassutslipp og det er fremmet flere forslag på stortinget i tråd med våre forslag i løpet av høsten. Et annet eksempel er dialogen med AP for å få miljøhensyn inn i seriøsitetskriteriene og seriøsitetkriteriene som krav i offentlige anbud.

At 2021 kommer til å by på noen utfordringer både regner og lever vi med. Ulike interesser blant medlemmene våre er en slik utfordring som vi forholder oss til hver dag. Heldigvis har vi mer til felles enn det som skiller oss. Vi er heller ikke flere enn at vi er nødt til å stå sammen for å få gjennomslag for våre store, felles anliggende. En annen utfordring jeg er opptatt av er tillit. Vi er avhengige av tillit i befolkningen og tillit hos politikerne. Pr. nå henger den tilliten i stor grad på evnen vår til å løse plastproblemet. Først skritt i å bygge tillitt er åpen og ærlig kommunikasjon om hvor vi står. Neste skritt er å fortelle hvor vi vil og så, raskest mulig, vise handlingens kraft. Plast er tema for på fredagswebinarene til Avfallsforsk nå i januar og vi kommer også til å invitere til en workshop om plast om ikke så alt for lenge.

Jeg vil gjerne runde av med et lite ønske for det nye året og det er at dere har lav terskel for å kontakte meg. Vi er her for dere og er det noe dere ikke er fornøyd med, noe dere vil at vi skal ta tak i, noe dere lurer på eller trenger hjelp til, så hører jeg veldig fra dere. Med det ønsker jeg dere et riktig godt nytt år og lykke til med både store og små oppgaver!

Hilsen

Cecilie Lind


Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116