Lukk søk

Ombruk av EE-avfall

Nytt hjelpemiddel for kommuner som ønsker å bidra til økt ombruk av EE-produkter de tar imot.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 26. juni 2017

Last ned rapporten her.


Brukte og kasserte EE-produkter har et stort potensiale for ombruk. Blant annet har Norsirk satt seg som mål å ombruke 10 prosent av det som samles inn innen 2020. 

Mange EE-produkter som leveres til kommunale avfallsmottak kan ombrukes som de er, mens andre må gjennomgå en oppgradering eller reparasjon for å bli brukbare. 

Begge kategoriene er omtalt i denne rapporten.

Det ligger en stor miljøbesparelse i å gjenbruke produktene. Brukte EE-produkter er populære blant forbrukerne, og gjennom målrettede tiltak kan kommunene gi et viktig bidrag til ombruk av EE-produkter. Mange kommuner gjør dette allerede, med suksess. Hvis produktene overdras uten betaling, er det liten fare for at kommunene skal komme i ansvar for gjenstandene de gir fra seg.

Rapporten presenterer følgende:

  • Mål for økt ombruk
  • En kort oversikt over hvilke øvrige kanaler som benyttes for å omsette brukte EE-produkter
  • Eksempler på EE-produkter som er godt egnet for ombruk
  • Tips til hvordan avfallsmottakene kan kontrollere og velge ut produkter som er egnet for ombruk, og hvordan de kan gjøres attraktive for kundene
  • Lagring og sortering av EE-produkter
  • Resultater av spørreundersøkelser/intervjuer hos returselskap, behandlingsanlegg og interkommunale avfallsmottak
  • En ekstern vurdering av det juridiske ansvaret ved å omsette brukte EEprodukter