Ombruksfredag bedre enn svart fredag

Mens forbrukerne oversvømmes av tilbud som skal få oss til å handle nye produkter mot "Black Friday", tar noen ansvar og legger til rette for ombruk denne uken. Dette skaper også arbeidsplasser.
Av: Mona Sæther | Publisert: 20. november 2018 | Fagområde: Materialgjenvinning

I forbindelse med Black Friday oversvømmes vi av tilbud som skal få oss til å handle mer, gjerne til jul, og gjerne mer enn vi hadde tenkt - og til og med kanskje trengt. Fra et miljøperspektiv er det imidlertid en kjent sak at det er bedre å bruke produkter lengre enn å kjøpe nytt. En studie fra Club of Rome viser at det også kan gi reduserte klimautslipp, bedre handelsbalansen og skape nye arbeidsplasser i Norge. Studien angir at dersom vi klarte å bruke såkalte varige forbruksprodukter lengre, gjennom høy kvalitet, reparasjon og ombruk kan det skapes så mye som 40 000 nye arbeidsplasser i Norge. 

- Det finnes flere grunner til å velge gjenbruk fremfor nytt, både for forbrukeren og handelsstanden, sier fagdirektør i Avfall Norge, Henrik Lystad.

Bra for miljøet - bra for lommeboken

I tillegg til at miljøet tjener på det, tjener man også på det økonomisk, som gjør det ekstra fornuftig. Nå finnes det stadig flere muligheter å få reparert alt fra bukser og jakker, til mobiltelefoner og møbler. For å stimulere mer av dette markerer byer og tettsteder rundt i Europa en egen avfallsreduksjonsuke.

- Ombruk er fornuftig og sparer både miljøet og lommeboken, samtidig som det skaper arbeidsplasser. Legg derfor like gjerne turen til en ombruksbutikk eller gjør et bruktkjøp på nett på fredag, sier Lystad. 


Oslo kommune arrangerer denne uken for tredje gang ombruksuka, med flere arrangementer rundt i byen. Flere andre steder har kommunene og de lokale avfallsselskapene åpnet egne gjenbruksbutikker, og det arrangeres egne reparasjonskafeer flere steder. Mens varehuset til IKEA ved Hamar har åpnet en ombruksbutikk for kundene sine møbler, sørger både store etablerte og nye startups for å gjøre det enkelt for oss å gjøre alt fra å kjøpe mat som ellers vil blitt kastet til klær som ikke blir brukt. Oslo kommune sier de ønsker å vise viktigheten av avfallsreduksjon og ombruk, som er øverst i avfallspyramiden:

- Vi må bort fra bruk-og-kast-mentaliteten og få ned forbruket. Ombruksuka er en viktig del av dette arbeidet. Oslo kommune skal gå foran gjennom å bidra til og synliggjøre at det skjer spennende ombruksaktiviteter rundt om i byen. Det er en veldig fin måte å knytte kontakter på, både innad i kommunen og ut mot både næringsliv og innbyggere, sier kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten i Oslo kommune, Jørgen Bakke Fredriksen. 

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter