Lukk søk

Renovasjonsetaten i Oslo og Too Good To Go vant årets Innovasjonspriser

Nytt for året var utdeling av to innovasjonspriser fra Avfall Norge under Avfallskonferansen. Oslo kommune Renovasjonetaten vant Bransjeprisen for sitt arbeidet med flerbrukskonsept og samarbeidet med andre om å utnytte mulighetene på deres gjenbruksstasjoner. Too Good To Go vant Gründerprisen for sitt arbeid med å forebygge matsvinn med sin app. Begge fikk diplom og en sjekk på en verdi av 10 000,-.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 19. juni 2017

I år fikk juryen inn 20 kandidater til årets Innovasjonspris. Alle kandidatene har vist oss at bransjen jobber utrolig godt med kontinuerlig forbedring og er svært dyktige. De tilpasser seg de endringene som skjer rundt oss og behov for videreutvikling i bransjen. I følge Avfall Norges medlemsundersøkelse hevdet også 58 prosent at dere hadde jobbet med innovasjon det siste året. Vi er virkelig opptatt av innovasjon i bransjen!

Nettopp derfor var juryen ekstra strenge i år.  De la vekt på blant annet oppnådde resultater, nivå i avfallspyramiden, overføringspotensiale til bransjen og næringslivet generelt, annerledeshet og spesielt i hvilken grad dette er en innovasjon, nytenkning, mer enn noe som er en forbedring av noe eksisterende. Men det er ingen tvil. Bransjen leverer utrolig bra.

Årets jury bestod av Inger Solberg, Innovasjon Norge, Trond Sørensen, Franzefoss, Øivind Brevik, RoAF, Odd Terje Døvik, Returkraft AS og Nancy Strand, Avfall Norge (juryleder).Vi er virkelig opptatt av innovasjon i bransjen!

Oslo kommune Renovasjonetaten vant Bransjeprisen 2017 

Her er juryens begrunnelse: 

Renovasjonsetaten i Oslo viser innovasjon rundt måten de har etablert og lykkes med sambruk ved å utnytte allerede eksisterende arenaer og ressurser på en spesielt god og samfunnsnyttig måte. Det vinneren har fått til har et klar overføringsverdi og et eksempel til etterfølgelse ikke bare for vår bransje men også utover vår bransje.

De har gjennom samarbeid med flere lokale aktører og fokus på delingsøkonomi utviklet seg oppover avfallspyramiden fra materialgjenvinning til avfallsreduksjon og gjenbruk og gjennom å engasjere seg i nærmiljøet og de frivillige organisasjonene viser tydelig samfunnsansvar i praksis.

De har et aktivt samarbeide med bydelen og frivillige organisasjoner og samlokaliserer seg med andre kommunale tjenester som frivillighetssentral, åpen barnehage, fritidsklubb og «åpen møteplass». De arrangerer og legger til rette for arbeidstrening, ombruk, møteplasser, fiksefester, byttemarked og sykkelverksteder. Vinneren er tettere på lokalbefolkningen og kan gjennom dette gjøre deres tjenester mer kjent samtidig som de bidrar til noe positivt for lokalmiljøet.

Deres mindre desentaliserte gjenvinningsstasjoner ble opprinnelig opprettet for å være et tilbud for levering av grovavfall og farlig avfall i forbindelse med innføring av utvidet kildesortering i kommunen.

195 tonn ombruksvarer ble omsatt på de gangbaserte gjenvinningsstasjonene i 2016. Dette utgjorde om lag 17 % av alt ombruk på deres anlegg. Stasjonene genererte 310 tonn avfall til materialgjenvinning i 2016, og det er fortsatt potensiale for å øke både ombruk og materialgjenvinning ytterligere.

Renovasjonsetatens arbeid, erfaringer og resultater er eksempel til etterfølgelse for andre, ikke bare i vår bransje men utover vår bransje.

Det er særlig flerbrukskonseptene og samarbeidet med andre om å utnytte mulighetene på gjenbruksstasjonene som førte til at de ble årets vinner.

Vi gratulerer Oslo kommune Renovasjonsetaten med Avfall Norges Innovasjonspris, Bransjeprisen 2017!

 

 

 


 

Too Good To Go vant Gründerprisen 2017 

Her er juryens begrunnelse:

Too Good To Go (TGTG) representerer det øverste nivået av avfallspyramiden, avfallsreduksjon, og bidrar til å endre holdninger til det å kaste mat - både hos private forbrukere og bedrifter.

De viser tydelig innovasjon og er et eksempel til etterfølgelse ved å dokumentere at det er mulig å redusere matsvinn ved selge overskuddsmat billig og enkelt via en app.

TGTG har som mål å bekjempe matsvinn, spesielt fra restauranter, gjennom en kjent teknologi, en app, med en enkel metode: Gjennom appen finner du frem til restauranter i nærheten som rett før stengetid selger sine ferdiglagde retter til en meget rimelig penge istedenfor at de må kastes. Både restauranten og kunden sparer penger og miljøet.

De redder 1200+ porsjoner med mat hver eneste dag over hele landet fra å gå til spille.I løpet av ett år gikk de fra 0 til 350 tilbydere/restauranter på appen. Over 230 000 personer har lastet ned appen og de har reddet totalt ca. 200 000 porsjoner med mat fra å gå til spille siden oppstart som tilsvarer omtrent 350 tonn co2. Dette gjelder over hele landet.

Bak appen står tre unge gründere, to dansker og en nordmann fra Bergen. TGTG har sitt opphav i Danmark og ekspanderte ved hjelp av gründer og daglig leder, Sophie Wiik, til Norge i 2016, hvor de først startet i Oslo, er nå i Bergen og jobber nå med å ekspandere. 

Vi vil gratulere Too Good To Go som vinner av årets Gründerpris!