Over 1000 deltagere på Avfall Norges årskonferanse

Årskonferansen er i gang i Oslo og hele bransjen er samlet for å diskutere avfallsbransjens rolle i sirkulær økonomien.

Av: Mona Sæther | Publisert: 18. juni 2019

Temaet for årets konferanse er «mennesker, miljø og marked», hvor målet er å sette søkelys på samspillet mellom disse.

- Vi er avhengig av alle disse tre faktorene for å skape en bærekraftig sirkulærøkonomi,- og ikke minst er samspillet mellom disse avgjørende, sier administrerende direktør, Nancy Strand.

Veikart for sirkulær økonomi

Om en uke skal alle veikartene fra 2016, som var en del av arbeidet med Grønn Konkurransekraft, under lupen på Regjeringens klimakonferanse for næringslivet. Avfall Norge har deltatt i forberedelsene sammen med tunge aktører som blant annet Virke, Abelia og Eydeklyngen.

- Vi er flere utålmodige som ønsker en offensiv holdning fra regjeringen i likhet med for eksempel Finland og Danmark, sier Strand

– Omstilling for å få til en sirkulær økonomi krever samspill mellom alle. Endringer i produksjon, forbruk, design og ikke minst utnytting av avfall, sa Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet.

Bransjens viktigste møteplass

– Avfall Norges årskonferanse er avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste møteplass, og jeg er veldig glad for at vi i årets tema har trukket så mange mennesker til Oslo, sier prosjektleder for konferansen, Silje Rosenlund.

Bransjen bidrar til bærekraft både samfunnsmessig og økonomisk, og branjen vil spille en nøkkelrolle for å utvikle sirkulær økonomi i Norge, mener Avfall Norge. Jeg ser frem til å snakke med flest mulig under konferansen.

- Gjennom disse dagene skal vi ha 60 ulike mennesker på scenen, med erfaringer og eksempler muligheter og løsninger knyttet til en sirkulær økonomi og bærekraft, sier Strand.

Hva er Sirkulær økonomi?

I framtida vil vi oppleve ressursknapphet på flere materialer på grunn av økt befolkning og høyere forbruk. Samtidig vil flere land bli industrialiserte. Dette vil skape et behov for å ivareta kvaliteten og bruksverdien av produkter i omløp så lenge som mulig, for å sikre tilgangen på ressurser.

Kjernen i en sirkulær økonomi er derfor å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og har effektive systemer som sørge for at det som i dag blir til avfall blir råmaterialer i framtida. Den sirkulære økonomien må designes slik at:

  • Vi produserer varer med lang levetid og høy kvalitet for å maksimere nytten
  • Vi designer varer slik at de er lette å gjenbruke eller resirkulere dem
  • Vi utnytter alle restråstoff – altså materialer eller råvarer som blir til overs etter produksjon
  • Vi gjør det mulig å reparere og vedlikeholde produkter på en enkel måte
  • Vi må tenke nytt når det gjelder forretningsmodeller: Kanskje kan vi leie av vaskemaskin med vedlikeholdsavtale, i stedet for å kjøpe en.
  • Myndighetene må bidra med systemer og tilrettelegge for at det blir attraktivt å «tenke sirkulært» for industri, næringsliv og oss som forbrukere.

Til sammen vil dette gi sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene. Dette er altså framtidens måte å drive industri og næringsliv på.

Kilde: Sintef