Over 80 har gitt innspill på forslag til nye avfallsmerker

Avfall Norge og LOOP har nå gått gjennom alle innspillene som er kommet inn i innspillsrunden til den nye merkeordningen. Her har vi samlet noen av innspillene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 13. januar 2020

Det er til sammen rundt 80 innspill fra ulike aktører. Innspillene handler primært om justeringer på enkeltsymboler, kontrast mellom farger, ønske om andre farger og samlesymboler av noen avfallstyper.

- Vi vil nå se på hvilke innspill vi bør imøtekomme og teste ut sammen med designbyrået, sier Mona Sæther, fagrådgiver i Avfall Norge.

Kombinerte merker og justeringer på symbolene


Flere aktører ønsker seg kombinerte merker som samsvarer med sorteringen. En av prinsippene som har ligget til grunn i prosessen i utviklingen av den nye merkeordningen har vært å følge materialet og ikke ordningen. Det er likevel noen ordninger som er godt etablert hos forbrukeren, et eksempel her er glass- og metallemballasje.

- Vi ser her på muligheten for å kombinere symbolene i ett og samme merke, men med felles tekst, sier Sæther.

Eksempel på en sånn kombinasjon kan du se nedenfor.

I tillegg har det kommet inn flere innspill på detaljer rundt hver enkelt symbol. Dette er noe LOOP og Avfall Norge kommer til å se på sammen designbyrået Heydays/Goods. Heydays/Goods har i tillegg gjennomført en brukertest. Til sammen vil disse tilbakemeldingene gi et godt grunnlag for vurdering og videre arbeid med hvert enkelt symbol.

Grunnet omfanget på tilbakemeldingene vi nå har fått, vil lanseringsdatoen for den nye merkeordningen skyves på.

- Det er mange gode innspill som har kommet i innspillsrunden, og vi vil ta en ordentlig gjennomgang sammen med designbyrået på dette, sier Hildegunn Iversen i LOOP.

Den nye merkeordingen vil bli et tema på Avfall Norge sitt kommunikasjonsseminar hvor deltakerne vil få et innblikk i hvordan det endelige forslaget vil se ut.

Hensyn til universell utforming

Hensynet til universell utforming er også etterlyst i tilbakemeldingsrunden.

- Dette er noe vi skal se på sammen med designbyrået, sier Iversen. Det finnes i dag flere verktøy hvor vi kan teste ut dette. I tillegg er vi i dialog med blindeforbundet for å teste ut hvordan den nye merkeordningen fungerer for svaksynte og personer med ulike former for synshemming.

Et av de tiltakene som allerede er gjennomført, er å øke kontrasten på noen av fargene fra den danske ordningen.

Alle innspillene kan du se lenken nedenfor.

Har du spørsmål eller kommentarer?

Ta kontakt med mona@avfallnorge.no eller Hildegunn@loop.no.

Prinsipper som er lagt til grunn i forslaget

  • Brukervennlighet: kategorisert etter materialtyper
  • Det nordiske perspektivet
  • Innsamlingsordningene i Norge
  • Lesbarhet/hensyn til fargeblinde og svaksynte

Relaterte artikler

Se flere nyheter