Lukk søk

Overforenkling av SV

Det er et angrep på hele bransjen når SV mener det offentlige må ta regien om innsamlingen av alt avfall - både husholdningsavfall og næringsavfall.
Av: Avfall Norge | Publisert: 20. september 2017

Dette sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand, i en kommentar.

I Politisk kvarter på NRK radio i dag ble konkurranseutsetting av avfallsinnsamling fra husholdninger satt på dagsorden, i kjølvannet av RenoNordens konkursbegjering mandag kveld denne uken. SVs Torgeir Knag Fylkesnes hevdet der at offentlig sektor bør overta ansvar for all avfallshåndtering i samfunnet.

- Debatten er fordreid, fortsetter Strand. Markedet for næringsavfall utgjør 80 prosent av alt avfall i Norge og utøves utelukkende av private selskaper. Å antyde at denne delen av bransjen ikke opptrer ansvarlig, eller ikke kan ha noe å lære bort i samarbeid med kommunene, er oppsiktsvekkende.

- I markedet for husholdningsavfall, som utgjør 20 prosent av alt avfall, finner vi i dag en rekke ulike løsninger. Kommunene har ansvar for at innbyggernes avfall blir samlet inn, forsvarlig håndtert og behandlet. Mange steder skjer dette i tett samarbeid med private selskaper. Andre steder skjer det i kommunal egenregi. Å bruke RenoNorden-situasjonen til å generalisere slik SV gjør, viser at de ikke har satt seg inn i hvordan bransjen vår er skrudd sammen, fortsetter Strand.

Det er en forenkling å tro at avfallshåndtering kun handler om å hente søppel og så kvitte seg med det. Tvert imot jobber både offentlige og private for at så mye som mulig gjenvinnes og brukes som nye råvarer - fordi det er lønnsomt og viktig for miljø og klima.

Innen husholdningsrenovasjonen yter seriøse, private aktører gode tjenester til kommunenes innbyggere. Konkurranseutsettingen sikrer at både private og kommunale virksomheter stadig forbedrer tjenestene. I mange av de kommunene hvor RenoNorden har hatt ansvaret har private selskaper raskt kommet inn for å sørge for at den krevende situasjonen som nå har oppstått, ikke skal ramme innbyggerne. Dette er en viktig del av løsningen, og ikke en motsetning til de kommunene som velger å løse innsamlingen på egenhånd.

- Det politikerne snart må forstå avfall er en ressurs som kan være med å skape store verdier for samfunnet. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en industriell bransje som håndterer store avfallsvolumer fra en rekke sektorer. Disse omgjøres til resirkulerte råvarer som selges i et internasjonalt marked. Mener virkelig Fylkesnes og andre som er mot private aktører at dette er en primæroppgave for norske kommuner også, spør Strand.

Se Avfall Norges nyhetsoppdatering om RenoNorden-saken her

Se Anfall Norges faktartikkel om kommunenes beredskapsløsninger her.

Se fakta om avfalls- og gjenvinningsbransjen her