På besøk til forbrenningsanlegg med skibakke

Årets energigjenvinningsseminar tok turen til København og det nye forbrenningsanlegget Amager Bakke.
Av: Mona Sæther | Publisert: 14. september 2018 | Fagområde: Energigjenvinning

Rundt 50 deltakere var med under Avfall Norges energigjenvinningsseminar om avfallsforbrenning. Destinasjonen for seminaret var København, hvor de besøkte det nye anlegget "Amager Bakke". 

Med en prislapp på 4,5 mrd DKK og årlig håndtering av 4-500.000 tonn restavfall er anlegget en integrert del av byens avfalls- og energisystem. Det eies av 5 kommuner, og gir nærmiljøet og naboer i Københavns befolkning et opplevelsessenter. Nedover taket av anlegget vil man fra nyttår nemlig kunne stå på slalomski - hele året. De tilbyr også en 80 meter høy utvendig klatrevegg i verdensklasse, samt tursti til kafeen som skal ligge på taket rett under skorsteinen.

- Her har vi i Norge virkelig noe å se opp til, sier fagrådgiver Roy Ulvang. 

Større forutsigbarhet i søknader om brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg

Under seminaret presenterte Miljødirektoratet “grønn”, “rød” og “gul” kategori for typer farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Hensikten er å gi forutsigbarhet, forenkle behandlingen og sørge for mer likebehandling av søknader om brenning av farlig avfall. Grønn liste vil bli delegert til fylkesmannen som en formalitet å godkjenne, mens på rød liste står farlig avfallstyper som ikke er tillatt å brenne i ordinære anlegg ( 850 gC - 2 sek) uten videre. Gul listet farlig avfall vil kreve dokumentasjon på fravær av visse stoffer gjennom for eksempel prøvetaking før tillatelse blir gitt.


Innovasjon og samarbeid i Ålesund

I tillegg var Innovasjon og samarbeid om økt energigjenvinningsgrad presentert som et tema under seminaret.  Tafjord Kraftvarme hjelper TINE Meierier med å redusere sine klimautslipp med 66%, samtidig som forbrenningsanlegget øker sin energigjenvinningsgrad med 7 % poeng. Knut Arbe Tafjord var tilstede og presenterte hvordan dette er gjort mulig i et samarbeid med Olvondo Technology som produserer damp til TINE med fjernvarme fra Tafjord Kraftvarme. Dette er en ny måte å utnytte varmen på, som i tillegg ikke er sesongavhengig, og har blitt nominert til CEWEPs (Confereration of European Waste to Energy Plants) innovasjonspris i 2018. Vi krysser fingrene!

Seminaret var selvsagt innom flere temaer. Erfaringer med måling og rapportering av fossilt karbon i Sverige, status forskning på energigjenvinning, avfallsmarkedet i Storbritania med flere. Presentasjonene er tilgjengelige på Avfall Norges hjemmeside.


Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter