Plastgjenvinning - hva gjør vi nå?

Dagens Næringsliv har nylig publisert en artikkel som retter søkelyset mot manglende materialgjenvinning av plastemballasje. Oppslaget i DN peker på en viktig utfordring, nemlig at vi fremdeles er lang unna å nå målsettingene som EU og Norge har satt seg for økt materialgjenvinning.

Av: Avfall Norge | Publisert: 6. september 2019

Materialgjenvinningsmålene er satt for å redusere klimagassutslippene og redusere behovet for uttak av jomfruelige råvarer. Det er derfor ikke noe tvil om at vi må fortsette innsatsen for å nå målene. Det viktige nå er at vi retter innsatsen inn mot de riktige tingene. Løsningen er lønnsomme, sirkulære kretsløp. Dette får vi til ved å:

  • Designe produktene slik at de er egnet til gjenvinning
  • Sørge for at avfall ikke havner på avveie
  • Gjøre det enklere for forbrukerne å sortere riktig
  • Utvikle sorteringsteknologi som leverer resirkulerte råvarer av høy kvalitet
  • Skape etterspørsel etter resirkulerte råvarer

Bransjen jobber allerede langs alle disse aksene, men det vil kreve ny kunnskap og ny teknologi å nå målene. Vi tror derfor på mer samarbeid, en koordinert innsats i bransjen og tettere samarbeid mellom bransjen og det offentlige rundt kunnskapsinnhenting, innovasjon og utvikling. Det er også nødvendig å tenke industrielt og se de ulike avfallstrømmene i sammenheng for å skape økonomisk grunnlag for teknologiutvikling og investeringer.