PReP2020 innovasjonsprogrammet for plast - ny utlysning med søknadsfrist 21. februar 2021

PReP2020 er et innovasjonsprogram for plast, finansiert av Handelens Miljøfond. Utlysningen vil søke etter innovasjonsprosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for.

Av: Ingrid Staveland Reppe | Publisert: 23. november 2020

Utlysningen vil søke etter innovasjonsprosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for. Dette kan være prosjekter som hever kvaliteten på sluttproduktet gjennom forbedringer av kritiske prosesser i verdikjeden, eller prosjekter som utvikler og / eller piloterer alternativer til plast. Prosjektene må vektlegge samarbeid og ha tilknytning til aktører i avfallsbransjen.

Prosjekter med høy innovasjonsgrad og av kortere varighet, gjerne med uttesting av løsninger og nye forretningsmodeller prioriteres. Støtten skal som utgangspunkt bidra til å utløse innovasjonsprosjektet.

Hvem kan søke: Aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen, inkludert leverandørindustrien, samt aktører fra hele verdikjeden for resirkulert plast, opp- og nedstrøms.

Krav til søknad: Prosjektet må støtte opp om minst ett av Handelens Miljøfonds tre formål, som er å:

  • Redusere plastforsøpling
  • Øke ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast
  • Redusere forbruk av plastbærepose

Søknadsfrist: 21. februar 2021.

Klikk her for å komme til utlysningsdokumentet

Klikk her
for å komme til søknadsskjema

Les mer om tidligere prosjekter her:

PlastiSirk

Fra søppel til søppel

Fra båt til benk

Ny verdikjede for EPS (isopor)

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter