Produksjon av biogass med drivstoffkvalitet økte med 60%

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at bruken av flytende biodrivstoff økte med 20 prosent i fjor. Norsk produksjon av biogass med drivstoffkvalitet, som i hovedsak brukes til veitransport i Norge økte med 60%, noe som tilsvarer ca 15% av alt flytende avansert biodrivstoff solgt i fjor.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 18. mai 2020

Salget av flytende biodrivstoff økte med 110 millioner liter fra 2018 til 2019. 40 millioner liter var avansert biodrivstoff, viser nye tall fra Miljødirektoratet.

Hva med biogass?

Biogass er ikke omfattet av omsetningskravet og dermed ikke en del av statistikken til Miljødirektoratet. Likevel har Miljødirektoratet valgt å dele informasjon om produksjon av biogass.

Norsk produksjon av biogass med drivstoffkvalitet, som i hovedsak brukes til veitransport i Norge økte med 60% fra 2018 til 2019, til 334GWh. Dette tilsvarer ca 15% av alt flytende avansert biodrivstoff solgt i fjor. Dette er foreløpige tall, og vil kunne endres noe. Veksten kommer i hovedsak fra Biokraft, som startet full produksjon i 2019. Flere andre anlegg økte også sin produksjon i fjor.

Norsk biogass med drivstoffkvalitet lages i hovedsak av rester og avfall, som for eksempel matavfall, slam og husdyrgjødsel.

Lite norsk råstoff

Tall fra Miljødirektoratet viser en liten økning i flytende biodrivstoff laget av norsk råstoff, men dette gjelder fortsatt bare rundt 1% av alt flytende biodrivstoff i Norge.

Mengden avansert biodrivstoff øker med 40 prosent

Ettersom den totale mengden flytende biodrivstoff gikk opp i 2019, har også mengden avansert biodrivstoff økt. Den totale økningen er omtrent 40 millioner liter, som tilsier 40 prosent av det totale salget av all biodrivstoff.

- Det er gledelig å se at tallene for avansert biodrivstoff går opp. Det er mye bedre å utnytte avfall og rester enn å konkurrere om råstoff som kunne vært spist av dyr eller mennesker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Slakteavfall som ikke kan brukes til dyrefôr og brukt frityrolje er de mest brukte avanserte råstoffene. Bruk av slakteavfall økte mest, og stammer hovedsakelig fra USA.

Hva er avansert biodrivstoff?

Avansert biodrivstoff lages i hovedsak av rester og avfall, som for eksempel brukt frityrolje. Vanlig (konvensjonelt) biodrivstoff lages av rapsolje eller andre råstoff som kunne vært brukt som mat eller dyrefôr i stedet. Avansert biodrivstoff regnes derfor som mer bærekraftig.

Kilde: Miljødirektoratet

15 prosent til veitransport

Det blir årlig rapportert tall for omsetning av flytende biodrivstoff til veitransport til Miljødirektoratet. I fjor var det totalt 7 selskaper som sendte inn sine salgsrapporter. Det norske omsetningskravet pålegger de som selger drivstoff å bruke minst 12 prosent biodrivstoff. I følge Miljødirektoratet utgjorde biodrivstoff omtrent 15 prosent av alt flytende drivstoff som ble brukt til veitransport.

Bruker mest rapsolje

Det mest brukte råstoffet i fjor var raps, deretter slakteavfall som er uegnet til dyrefôr, dernest palmeolje. I følge Miljødirektoratet kommer mesteparten av palmeoljen fra Malaysia og Indonesia, mens rundt 20% kommer fra Mellom- og Sør-Amerika.


Les mer på miljodirektoratet.no

Fakta om biodrivstoff i Norge i 2019

  • Totalt volum biodrivstoff: 606 millioner liter (opp fra 497 millioner liter i 2018)
  • Avansert biodrivstoff: 230 millioner liter (opp fra 192 millioner liter i 2018)
  • Konvensjonelt biodrivstoff, totalt: 375 millioner liter (opp fra 305 millioner liter i 2018)
  • Importert konvensjonelt biodrivstoff laget av palmeolje: 111 millioner liter (opp fra 93 millioner liter i 2018)

Kilde: Miljødirektoratet

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter