Produsentansvarsordningene vurderes

KLD har gitt Miljødirektoraret i oppdrag om å gjennomgå og foreslå forbedringer av utvidet produsentansvar i Norge.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. november 2020

Departementet ønsker at produsentansvaret skal styrkes for å øke effektiviteten i ordningene, gjøres mer robust og støtte opp under den sirkulære økonomien.

I første del av oppdraget ber KLD Miljødirektoratet gjennomgå dagens etablerte produsentansvar opp mot eksisterende målsettinger, og gjøre en samlet vurdering av behov for endringer og videreutvikling av ordningene.

I andre del av oppdraget bes direktoratet komme med anbefalinger til generelle endringer av utvidet produsentansvar basert på funnene i første del. Her skal direktoratet også skissere gjennomføring av nye produsentansvarsordninger under EUs direktiv om å redusere miljøkonsekvenser av visse plastprodukter, det såkalte SUP-direktivet.

Miljødirektoratet skal gi anbefalinger vedrørende:

  • målsettingen for produsentansvaret
  • hvordan det kan avgrenses
  • hvem som skal ha organisatorisk og finansielt ansvar
  • hvordan konkurransen mest hensiktsmessig kan reguleres
  • forholdet mellom produsenter og returselskap
  • kommunenes rolle
  • hensynet til et effektivt tilsyn

De skal også se hen til erfaringer fra andre relevante land.

Miljødirektoratet gjennomfører nå møter med de ulike aktørene i bransjen for å få innspill til arbeidet.


Hva er utvidet produsentansvar?

Utvidet produsentansvar eller extended producer responsibility (EPR) er regulert i artikkel 8 i EU's rammedirektiv for avfall.

Ordninger som er etablert før 4. juli 2018 skal være i tråd med bestemmelsene innen 5/1-2023, mens ordninger som etablert etter denne datoen skal være i tråd med bestemmelsene fra opprettelsen.

EU jobber med en veiledning for medlemslandene, men disse er ikke klare enda. Eunomia leverte i vår et underlag til kommisjonen med sine anbefalinger.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter