Quantafuel ser mot børsnotering

Quantafuels aksjer steg i været etter en rettet emisjon fra SpareBank 1 markets på 150 millioner. Nå vil selskapet gå på børs.

Av: Jens Måge | Publisert: 2. august 2019

Skrevet av Soretti Watne, REdu summer intern i Avfall Norge

Diesel av plastavfall

Quantafuel AS er et teknologidrevet energiselskap som produserer diesel av plastavfall. Deres teknologi er skreddersydd for å konvertere plast av lav kvalitet til syntetisk diesel av høy kvalitet, som kan brukes som drivstoff og som innsatsfaktor i petrokjemisk industri. Med dagens teknologi produseres det 700 liter diesel fra 1 tonn plastavfall i tillegg til noe bensin og olje, skriver Finansavisen 25. juli.

Aksjehopp og varsling av børsnotering

Etter den siste emisjonen har aksjene steget med 100 prosent, og Finansavisen skriver at sjefen i Quantafuel, Kjetil Bøhn nå har aksjer til en verdi av 60 millioner. Nye investorer er også kommet på banen. Selskapet er priset til en markedsverdi på 1,2 milliarder kroner på OTC-listen, sjefen varsler børsnotering når deres første anlegg er i drift.

Startet i Danmark, ser mot Tyskland og Belgia

Selskapet er i utbyggingsfasen av deres første kommersielle anlegg i Danmark. Anlegget vil i starten ha en kapasitet til å ta imot 60 tonn plastavfall i døgnet, som blir til 42.000 liter syntetisk diesel. Selskapet planlegger å etablere anlegg i Tyskland og Belgia som skal dimensjoneres til større kapasitet enn anlegget i Danmark.

EUs fornybarhetsdirektiv inkluderer syntetisk diesel

I februar kom EUs nye fornybarhetsdirektiv. For første gang blir resirkulerte hydrokarboner inkludert. Dette innebærer at Quantafuels drivstoff regnes med i den fornybare energimiksen. Det at Norge har et omsetningskrav til bruken av biodrivstoff i veitransporten, er også positivt for energiselskapet.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter