Arskonferansen 2024 banner mobile

- Gjør det mulig å utføre oppgaver det er vanskelig å prioritere i hverdagen

REdu-partnerne Trondheim kommune Kommunalteknikk, BIR og HIM forteller hvorfor de har ansatt REdu-studenter i sommer, og hvilke oppgaver de skal gjøre.

Av: Avfall Norge | Publisert: 13. juni 2022

Denne artikkelen er skrevet av REdu-intern og kommunikasjonskoordinator Fride Sanna

Et trettitalls REdu-studenter skal bruke sommeren på å lære mer om gjenvinning og bærekraftig utvikling. Åtte av dem skal til hhv. Trondheim kommune Kommunalteknikk, BIR og HIM.

Trondheim kommune ved Kommunalteknikk har hatt flere REdu-interns de siste årene, og i år har de ansatt to stykker.

- Det veldig fint å kunne tilby sommerjobb til studenter, sier ingeniør Brage Hertzenberg-Nafstad.

Studentene skal jobbe med kartlegging av hageavfall på avveie. Villfyllinger med hageavfall er utfordrende for kommunen, med tanke på blant annet spredning av fremmede arter. Trondheim kommune mangler per i dag en oversikt over hvor dumpingen skjer. Studentene skal i løpet av sommeren kartlegge flere forhold rundt villfyllingene og registrere dette i en kartdatabase som vil gjøre informasjonen tilgjengelig for kommunens forvaltning.

- Frem til nå er det kun registrert de tilfellene folk sender klager på. Derfor ønsker vi å kartlegge slik at vi får en større oversikt over problemet, forteller Hertzenberg-Nafstad.

Arbeidsoppgavene til studentene vil gå ut på å innhente informasjon via blant annet spørreundersøkelser. Hva gjøres i borettslag der villfyllinger IKKE er et problem?

I tillegg skal studentene få være kreative og komme med forslag til hva Trondheim kommune Kommunalteknikk kan gjøre for å bedre tilbudet sitt mot husholdningene når det gjelder hageavfall.

Den ene studenten har jobbet hos dem i to somre allerede, mens den andre er nytt bekjentskap.

- Vi gleder oss til å bli kjent med henne også, sier Hertzenberg-Nafstado.

Skal kartlegge ombruk og utvikle ombrukskonsept

BIR har ansatt fire REdu-interns i år. De skal jobbe hos BIR Nyverdi, og skal blant annet utvikle konsepter for ombruk, og kartlegge dagens ombruk og fremtidens potensial.

Inspirasjonen fikk BIR da de hørte om ombruksprosjektet REdu-studentene som var hos IVAR i fjor arbeid med. To av disse studentene er hanket inn til BIR denne sommeren.

- Vi tenkte det var veldig nyttig å ha noen som kunne hoppe rett inn i det, forteller Therese Constant-Stangeland i BIR.

Kartleggingen studentene gjør skal danne et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av konsepter og prioritering av tiltak som direkte vil påvirke ombruksgraden i BIR.

- Vi har god erfaring med REdu-studenter fra tidligere. REdu-studenter gjør det mulig å utføre oppgaver som det er vanskelig å prioritere i hverdagen, sier Constant-Stangeland.

Hun legger også til at de har ekstra fokus på kommunikasjon rundt prosjektet, og har hentet inn en masterstudent som skal bidra REdu-studentene med dette.

- Vi var ikke helt sikre på i hvilken grad vi klarte å få ut det vi trengte av de fire som er der allerede, sier Constant-Stangeland.

REdu-studentene vil være opptatt med ulike arbeidsoppgaver som kundeundersøkelser, økonomiske og juridiske vurderinger, og utarbeiding av datagrunnlag, rapport og visuelle fremstillinger.

- Samarbeidet blir spennende, og vi ser frem til å jobbe med REdu-studenter i år også, sier Constant-Stangeland.

Skal undersøke glass og metall og farlig avfall

Haugaland Interkommunale Miljøverk,HIM, gleder seg også til å jobbe med REdu-studenter denne sommeren. Som i fjor valgte de å ansette to studenter.

Hos HIM skal den ene REdu-studenten jobbe med glass og metall, mens den andre skal jobbe med gjenbruk av farlig avfall. Arbeidsoppgavene vil gå ut på å fysisk sjekke dunker og beholdere, og se hvor flinke innbyggerne er til å sortere glass og metall. I tillegg skal det gjøres en kartlegging av farlig avfall som kommer til anleggene til HIM. Målet er å se om noe kan gjenbrukes og muligens selges i HIMs gjenbruksbutikk.

Leder for kvalitet og tjenesteutvikling Veslemøy Eriksen forteller at REdu-studenter ofte kommer med nye tips og idéer.

- De studerer jo, og når du er student får du den mest oppdaterte kunnskapen, og det er jo generelt positivt, sier Eriksen.

Dette er REdu

> REdu ble startet i 2015 av Avfall Norge med et mål om å øke kompetansen innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen.

> Hovedformålet er å få flinke studenter inn i bransjen ved å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, satse på innovasjon og forskning, samt få frem bedriftene som driver med avfall og gjenvinning.

> Som REdu-partner er virksomheten med på å øke interessen til avfalls- og gjenvinningsbransjen ved å synliggjøre bransjens muligheter. REdu-partnere får også mulighet til å tilknytte deg REdu-studenter med ulike fagbakgrunner, for eksempel i forbindelse med sommerjobber, prosjektarbeid eller eller masteroppgaver.

Kontakt oss

Heidi Hopstock

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, kompetanse, innovasjon og medlemmer
Telefon:  98469852

Relaterte artikler

Se flere nyheter