REdu IDEaton hos Avfall Norge

REdu IDEaton er en halvdagskonkurranse hvor studenter, gründerspirer og andre er med på å utvikle nye ideer for bransjen. Hensikten er å komme opp med nye, kreative og gjerne radikale ideer, “utenfor boksen”, som løsninger på konkrete utfordringer i bransjen og morgendagens løsninger.
Av: Mona Sæther | Publisert: 25. september 2018

Dagens problemstilling: Matavfall og plast

Avfalls- og gjenvinningsbransjen leter etter nye løsninger på hvordan matavfall kan utnyttes enda bedre i en sirkulær bioøkonomi. Det er behov for nye metoder for behandling av matavfall til biogassanlegg, eller annen biologisk behandling. Se hele problemstillingen her!

IDEatonet 11.9. var i samarbeid med Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo, NMBU, Indøk NMBU, Start NMBU og Avfall Norge. 13 engasjerte studenter deltok. De kom fra ulike fagretninger og universit. Både OSLOMET, UiO, NMBU, NTNU og Høgskolen Innlandet var representert. 

"Break it down" ble kveldens vinner

Kveldens vinnere ble studentene med konseptet "break it down". Juryen mente løsningen de presenterte med kombinasjon av nye metoder for å fjerne plast fra matavfallet var nyskapende. I tillegg utfordret gruppen dagens kildesortering (oppstrømsløsning) med et system uten bruk av grønne poser hos forbruker.

Juryen vektla kreativ løsning på problemet samt god formidlingsevne og troverdighet i presentasjonen.

Veien videre

IDEatonet er en del av Avfall Norges prosjekt Kartlegging og mulighetsstudie: Nye metoder for forbehandling av matavfall til f.eks substrat / biogassanlegg

Formålet med prosjektet er å kartlegge status for teknologien, samt finne og utrede nye metoder/teknologier for forbehandling av matavfall fra husholdninger og næring. Målet er at en ny metode skal gi bedre separasjon av matavfall i aksept (substrat til biogassanlegg), bedre kvalitet i rejekt som f.eks mindre fremmedlegemer, mindre kilder til mikroplast i substratet og mindre organisk materiale og vann i rejektet.

Prosjektet skal øke kunnskapen om forbehandlingssystemer og gi avfallsbesittere oppdatert status om tilgjengelig teknologi. Prosjektet skal foruten økt kunnskap om status for teknologien, potensielt frembringe nye løsninger, metoder og kunnskap som resulterer i:

  • økt plastgjenvinning fra rejekt
  • lavere energibruk i forbehandlingen
  • enklere drift av et anlegg
  • lavere investerings- og driftskostnad for et anlegg

“Break it down” vil følges opp videre som del av dette prosjektet.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter