Lukk søk

REdu skal gjøre bransjen mer rustet for fremtiden

I tett samarbeid med studenter ble kompetanseløftet til avfalls- og gjenvinningsbransjen omdøpt til REdu. Nå er profilen klar og prosjektet er i full gang med å etablere seg som en viktig spydspiss i arbeidet med kompetanse og innovasjon i og for bransjen.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 28. januar 2016

REdus hovedformål er å få de kloke hodene skal inn i bransjen gjennom å få avfall- og gjenvinning mer inn på utdanningsplanen og synliggjøre bransjens muligheter. I tillegg skal kompetansen innad i bransjen løftes.

Tett samarbeid med studentorganisasjonene

Prosjektteamet er i tett dialog med studentorganisasjonene på NMBU og NTNU, universitetene som er de første til å bli med på reisen med å sette avfall- og gjenvinning mer på agendaen.

- Det er stor entusiasme og nysgjerrighet blant studentene, både for bransjen i seg selv og for samarbeidet vi skal ha fremover. Vi gleder oss til å lansere REdu på NMBU 17. februar og NTNU 29. februar, sier prosjektleder Jens Måge.

Studentene skal blant annet jobbe med aktuelle caser i en innovasjonsworkshop, hvor en av oppgavene er å lage en promoteringsfilm med tema «gjør avfalls- og gjenvinning mer sexy». I tillegg skal vi ta for oss to andre relevante problemstillinger, en fra bransjen og en fra studentene selv.

Medlemmene strømmer til for å være med på prosjektet
- Jeg presenterte nylig REdu på Arctic Entrepreneur og det er herlig å se så stor entusiasme fra medlemmene og bransjen rundt et nasjonalt, felles prosjekt som vil styrke bransjens kompetanse, sier adm.dir Avfall Norge, Nancy Strand.

For bransjen bidrar REdu blant annet til å spre informasjon om muligheter til studentene, fremmer mer forskning og innovasjon på tvers i bransjen, og synliggjøre medlemmers lokale initiativ og gode eksempler.

Vil du som medlem være med som samarbeidspartner, har spørsmål, gode eksempler og innspill, ta kontakt med jens.maage@avfallnorge.no eller silje.rosenlund@avfallnorge.no

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Team Leader ReThinking Waste, Project Manager REdu, Adviser Biowaste and Circular Economy
Telefon:  92292262