Refusjonsordningen for 2019 er nå åpen!

Alle som har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall, kan nå søke om refusjon for disse utgiftene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 5. september 2019 | Fagområde: Marin forsøpling

Ordningen finansieres av Miljødirektoratet, administreres av Hold Norge Rent og gjelder marint søppel som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner. Ordningen gjelder også opprydding langs vassdrag og innsjøer.

Hvem kan søke?

Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall og som tilfredsstiller ordningens, kan søke om refusjon. Ordningen gjelder også for opprydding langs vassdrag og innsjøer. Det kan også søkes om refusjon for kostnader til lokal transport av frivillige til og fra ryddeaksjon. Søknadsfristen er satt til torsdag 15. november.

Hva skjer når de som leverer søppel ikke har en aksjonskode fra ryddeportalen?

  1. Rydderne må opprette an aksjon på stedet
  2. Innlevert avfall må veies, hvis det ikke finnes muligheter til å veie, kan man beregne 10 kilo per full sekk, 5 kilo for en halv sekk osv.
  3. Det er viktig at ryddeaksjonen er registrert, hvis ikke risikerer dere å ikke få refundert kostnadene.


Husk: Aktører som har fått innvilget støtte til strandrydding direkte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning mot marin forsøpling, kan ikke søke refusjonsordningen.

Mer informasjon om kriterier og søknadskjema finner du her: Refusjonsordningen.

Fristen for å sende inn søknad er 15. November

Lurer du på noe? Send oss en e-post til refusjon@holdnorgerent.no