Lukk søk

Refusjonsordningen for marint avfall åpner nye muligheter

Med tilskudd fra Miljødirektoratet videreføres refusjonsordningen for marint avfall av Hold Norge Rent. Mer penger i potten og høyere refusjonssatser gir gode muligheter for både strandryddere og avfallsselskaper til å bli med på dugnaden.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. juni 2016

Marin forsøpling er et stort og alvorlig miljøproblem og årlig tilføres norske strender og havbunnen langs kysten vår ca. 36 000 tonn søppel. Minst 80 % av dette er plast, og så mye som 60 % av avfallet kommer fra landbaserte kilder. Fugler og marine dyr påføres store skader, lidelse og død når de spiser og setter seg fast i dette avfallet.

Strandrydding skal ikke gi kostnader

– Formålet med refusjonsordningen er å stimulere til rydding av marint avfall på frivillig basis. Dette bør ikke medføre kostnader for de frivillige som rydder, og avfallsselskapene som tar imot avfallet, har nå mulighet til å få sine kostnader refundert, forklarer Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Ordningen bygger videre på fjorårets refusjonsordning, men i år med flere ressurser og utbedringer basert på fjorårets erfaringer og tilbakemeldinger.

Vil engasjere flere strandryddere og avfallsselskaper

– Vi er allerede mektig imponert over både antall ryddere og mengde avfall samlet inn hittil i år, og vi håper at refusjonsordningen vil stimulere til enda flere strandryddeaksjoner, og at enda flere avfallsselskaper blir med på laget, sier Gulbransen.

Miljødirektoratet og Hold Norge Rent håper refusjonsordningen fører til et enda større engasjement for strandrydding.

Håper på mange søknader

- Vi håper at ordningen kan være med å motivere til at ryddingen fortsetter utover høsten, forklarer Gulbransen. Det er fortsatt mange måneder igjen av ryddesesongen, og i år lanserer Hold Norge Rent en høstaksjon under vignetten «Hold høsten ren».

– Vi vil at så mange som mulig benytter seg av refusjonsordningen. Det er for eksempel bare å bli med på vår høstaksjon i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen 17. september, oppfordrer prosjektleder for refusjonsordningen, Mari Mo Osterheider.


Dette er refusjonsordningen

  • Alle som har hatt utgifter til transport, innlevering og behandling av marint avfall som er samlet inn på frivillig basis, kan søke om å få sine utgifter refundert.
  • Både offentlige og private aktører kan søke refusjon.
  • Søknadsskjema publiseres 1. september
  • Søknadsfrist er 30. oktober
  • Ryddeaksjonen(e) og antall kg avfall må registreres i Hold Norge Rents ryddeportal.
  • Dokumentasjon på utgifter må vedlegges søknaden.
  • Mer informasjon kommer på http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/