Regjeringen går ikke videre med statlig plan i Brevik nå

Det sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding fra KLD 17. september.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 18. september 2020

NOAH har nylig lagt frem planer som kan innebære at kapasiteten på Langøya forlenges frem mot 2030. Gjennom å endre materialsammensetningen og behandlingsprosessen viser NOAHs undersøkelser at sluttbehandlingskapasiteten for farlig avfall kan forlenges til mellom 2027 og 2030. Dette krever imidlertid både nye tillatelser og betydelige investeringer for NOAH.

I et brev til Miljødirektoratet påpeker NOAH at uten en løsning også etter 2030, vil investeringene måtte avskrives over et relativt kort tidsrom, hvilket medfører høyere enhetskostnader.

Regnestykkene er ikke ferdige og det er derfor foreløpig uklart om NOAH kan gjøre de nødvendige investeringene, skriver Avfallsbransjen.no.

Fortsatt knapt med tid

- De nye planene til NOAH kan gi oss litt bedre tid til å finne gode, nasjonale løsninger, men det er fremdeles knapt med tid for alle aktørene og i alle scenariene her, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

- Vi er fortsatt bekymret for hvordan reaksjonene i lokalmiljøene påvirker alle de involverte partene ved etablering av løsninger for håndtering av farlig avfall. Det gir grunn til bekymring for evnen og viljen til høyst nødvendige investeringer samt myndighetenes evne til å behandle søknader innen rimelig tid, forsetter Lind.

Regjeringa si oppgåve i denne typen saker er å sikre at det finst tilstrekkelig nasjonal deponikapasitet for farleg avfall. Fram til no har det sett ut til at denne vil vere uttømt i 2024, noko som har aktualisert spørsmålet om statleg plan i Brevik. Sidan eg vart klima- og miljøminister i januar har eg hatt tett dialog med ulike kommunar og aktørar for å kartlegge alternativ. Med dei nye planane som NOAH har presentert i dag, kan vi potensielt ha nasjonal kapasitet til 2030. Det er positivt, og gir rom for teknologisk utvikling og vonleg mindre deponibehov i framtida. Regjeringa går difor ikkje vidare med planane om statleg plan i Brevik no.

Kilde: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevaten i pressemelding fra KLD

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter