Regjeringen setter ned et ekspertutvalg om farlig avfall

Regjeringen setter ned et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 15. april 2019 | Fagområde: Farlig avfall

Utvalget skal gi sine råd innen 1. november 2019 og skal blant annet ta stilling til nytt deponi.

Skal vurdere hvordan og i hvilken grad mengden farlig avfall kan reduseres

Utvalget skal vurdere hvordan og i hvilken grad mengden farlig avfall kan reduseres. Mulighetene for økt ressursutnyttelse av farlig avfall ved bruk av ny teknologi og nye løsninger skal også vurderes.

Utvalget skal videre vurdere hvilke mengder farlig avfall som vil trenge en deponiløsning fremover, både på kort og lang sikt. De skal også vurdere mulige steder for et deponi. Utvalget skal levere sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet innen 1. november, står det på regjeringens nettsider.


Ønsker mer kunnskap inn i debatten

Klima- og miljøministeren håper at arbeidet skal bidra til en mer kunnskapsbasert debatt knyttet til spørsmål om farlig avfall.

- Jeg ønsker en kunnskapsbasert debatt om hvordan vi skal håndtere farlig avfall i Norge fremover. Et bredt sammensatt utvalg skal vurdere hvordan vi kan redusere mengden farlig avfall og bruke ressursene bedre gjennom bruk av ny teknologi. Utvalget skal også vurdere hvordan vi kan sikre tilstrekkelig deponikapasitet i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen på regjeringen.no


To representanter fra avfall- og gjenvinningsbransjen

Jarle Haugedal administrerende direktør i Renor og Johnny Stuen, teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune er oppnevnt som medlemmer i utvalget


-->Les hele saken på regjeringen.no


Ekspertutvalget om farlig avfall

Leder:
Ingrid Riddervold Lorange: administrerende direktør i SIVA SF

Medlemmer:
Geir Schefte: leder for bærekraft i Hydro Aluminium AS
Helene Falch Fladmark: daglig leder for Eyde-klyngen
Jarle Haugedal: administrerende direktør i Renor
Johnny Stuen: teknisk direktør i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune
Egil Dragsund: fagsjef miljø, Norsk olje og gass (NOROG)
Elisabeth Gammelsæter: tidligere generalsekretær i Norsk Bergindustri
Anita Krohn Traaseth: Næringslivsleder og skribent (avtroppende leder av Innovasjon Norge)
Heidi Dreyer: professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Fakultet for økonomi, NTNU

Kontakt oss

Malin Granlund

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter