Rekordpåmelding for renovasjonsbenchmarking 2022

I årets gjennomføring er det til sammen 27 offentlige renovasjonsvirksomheter deltar. Dette vil gi et veldig godt grunnlag for å måle seg og dokumentere hvor effektiv man er og eventuelt identifisere områder der det er lurt å sette inn ekstra fokus fremover.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 18. februar 2022 | Fagområde: Økonomi og virksomhetsstyring

RBM arrangeres annethvert år og er åpent for alle offentlige renovasjonsvirksomheter. Brukerinteressene ivaretas av en styringsgruppe oppnevnt blant medlemmer av Avfall Norge. Styringsgruppen står for den overordnede kvalitetssikringen av opplegget og legger føringer for modellen og gjennomføringen.

Årets påmelding er det høyeste antallet noensinne og sikrer at sammenlikningene skjer mot de beste i Norge. RBM 2022 er den 10. i rekken og vil som før sette fokus på beste praksis i 7 renovasjonsaktiviteter på 7 resultatområder. Aktivitetene omfatter oppsamlingssystem, innsamling, gjenvinningsstasjoner, sentralsortering, sluttbehandling, kundebetjening og administrativ støtte. Resultatområdene er kundetilfredshet, miljøstandard, prisnivå, produktivitet, systemeffektivitet, tjenestestandard og arbeidsmiljø. Deltakelse gir objektiv resultatmåling, læring og identifisering av beste praksis.

Gratulerer til alle som er påmeldt, og om du nå tenker at du burde vært med så ta kontakt

Hva får du som deltager i RBM?

 • Rettferdig sammenlikning av resultatnivå på de syv viktigste resultatområdene
 • Identifisering av resultatavvik, sterke og svake sider for de syv renovasjonsaktivitete
 • Bestemmelse av avvik fra varslede myndighetskrav til utsortering og gjenvinning
 • Analyse av egen resultatutvikling over tid
 • Erfaringsutveksling med de som presterer best
 • Faktabasert kunnskap om hva som er viktig og hva som virker
 • Mulighet for rask konsekvensanalyse av politiske føringer og endringer i system og drift
 • Analyse av mengdefordelingen mellom privat og næring pr. avfallstype
 • Kontroll av kostnadsfordelingen mellom privat og næring
 • Beregning av nøkkeltall og KPI’er for resultatoppfølging og egne analyser
 • Basis for kommunikasjon, strategiutvikling, informasjonsforvaltning og digitalisering

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver (i permisjon)
Avfall Norge
Ansvar: Møteplasser, avfallsressurser, farlig avfall
Telefon:  97906784

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter