Rekordstor interesse for bransjen blant studenter

Med to uker igjen til søknadsfrist har REdu allerede en femdobling i antall søkere til REdu internship i sommer. Over 500 studenter har sendt inn søknad så langt. Dette er en enestående mulighet for bransjen til å få tak i de beste hodene. Vi håper at flere ser verdien av å bli REdu-partner og kan vise studentene de mange mulighetene i bransjen.

Av: Anna Fagerheim | Publisert: 5. februar 2021

REdu2 har startet med et brak. Etter å ha ligget på ca 100 søkere til summer internship de seneste årene har vi allerede nå mer enn en femdobling av søknader til årets REdu summer internship, før fristen er ute.

- Vi tror dette er et resultat av godt arbeid over tid, større interesse for bærekraft og sirkulærøkonomi, og at koronaen har minnet studenter om at vi er en fremtidsrettet, spennende og trygg bransje, sier Cecilie Lind, Administrerende direktør i Avfall Norge.

De store søknadstallene legger også et ansvar over på oss som bransje. Når store deler av næringslivet har nok med å holde hodet over vann, må vi grave litt ekstra for å ta imot studenter som søker seg til bransjen. Dette er vinn vinn: Studentene får verdifull erfaring, vi som bransje og enkeltaktører får tilført verdifull kompetanse.

Studentene gjør jobben (mens du har ferie)

En REdu-partner som har benyttet studenter aktivt i sitt arbeid er BIR i Bergensregionen. HR-rådgiver Anniken Skauge Mellbye fortalte om BIRs erfaringer med REdu på prelanseringseventet for REdu2 16. desember 2020.

Ifølge Mellbye tilfører REdu-studentene svært mye til organisasjonen, og en kollega hadde sagt at “når vi kommer tilbake fra sommerferien så er jobben gjort, og vel så det!”

De generelle erfaringene er at studentene er selvgående, tilfører nye og friske perspektiver og løser oppgaver i bedriften. Les mer om hva du kan bruke en summer intern til her.

Bli med som partner eller støttespiller

Vi har gjort det enda enklere å bli REdu-partner eller støttespiller gjennom ulike pakker man kan bli med på avhengig av ønsket engasjement og bidrag.

Husk at REdu er bransjens felles kompetanseløft og satsing på kompetanse samt rekruttering til bransjen kommer alle til gode, store som små.

Les mer om pakkene, meld deg på som partner eller meld din interesse.

Partnermøte 17. mars

Partnermøtet er åpent for eksisterende, nye og potensielle partnere. Foruten å velge ny styringsgruppe har vi flere nyheter vi vil presentere på dette møtet. For påmelding- send en e-post til Anna. Kontaktinformasjon finner du nederst i artikkelen.

REdu

  • Ble startet i 2015 med 7 storbyer/regioner som garantister
  • Har finansiert fag og professorat på NTNU og NMBU
  • Det har vært en sterk økning i søkning til fagene og til bransjen
  • I 2020 var det 20 REdu-partnere.
  • 71 utførte masteroppgaver
  • 101 Studenter med summer internship
  • REdu2 startet i 2021 og skal gå i 3+2 år
  • Målet med REdu2 er å forsterke satsingen og å utvide satsningen til flere universitet og fagfelt
  • Avfall Norge oppfordrer hele bransjen til å bli med som partner eller støttespiller

Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter