Renere by med bossnett

Skal Norge møte fremtidens utfordringer, må flere byer tørre å satse stort på moderne innsamlingsløsninger for avfall. Det gjorde Bergen, og resultatene lot ikke vente på seg.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 22. desember 2015

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BiR) åpnet i oktober bossnettet i Bergen sentrum. Innsamlingssystemet sender avfall gjennom sluser og rør under bakken til et anlegg utenfor sentrum. Containere og søppelspann er en saga blott, og byens sentrum har blir renere og mer ryddig.

- Vi ser mange forbedringer i sentrum etter at bossnettet åpnet. I gatene der bosspannene nå er borte så har det blitt mye bedre plass, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BiR AS. - Estetisk er det dermed blitt finere med noen felles nedkast i stedet for mange spann over alt. 

Avfall Norges “Grav det ned i tide” utarbeidet i samarbeid med KS Bedrift argumenter for at slike tiltak er nødvendig dersom vi skal leve godt i byen, også i fremtiden. 

Åpner for storskala-løsninger i andre byer

Systemet er den største satsingen på nedgravde løsninger i Norge. Det tok syv år med planlegging og bygging før bossnettet endelig ble ferdigstilt i oktober 2015. 

Det har vært et tett samarbeid mellom BiR og Bergen kommune. Bergens nye Bossnett viser at sentrumsdekkende avfallssug også kan gjennomføres i andre norske byer, der befolkingsvekst og økte avfallsmengder gjør det vanskelig å håndtere avfall på en måte som ikke er til bry for innbyggerne.

- Skal vi møte fremtidens utfordringer må vi satse på moderniserte innsamlingsløsninger. Det er viktig at et slikt initiativ tar utgangspunkt i lokale behov, men at infrastrukturen blir tillagt tilsvarende vekt som vann og avløp, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Bedre luft, mindre brann

Overfylte avfallscontainere, skadedyr og brannfare er noen av problemene som følger økte mengder avfall. Brannfare var et særlig et problem i Bergen, som er karakterisert av bevaringsverdig gammel trehusbebyggelse, trange smug og redusert fremkommelighet for større kjøretøy.  

- Bossnettet er viktig for bedre brannsikkerhet. Det er tryggere med faste bossnettnedkast i metall, enn bosspann i plast, sier Nygård Havre. 

I tillegg kan den lokale luftkvaliteten i norske byer og tettsteder bli svært dårlig. Mengden svevestøv (PM10) overskrider fortsatt nasjonale målsetninger blant annet i Oslo, Stavanger og Mo i Rana. I Bergen er nitrogendioksid (NO2) er problem. PM10 og NO2 kan forårsake alvorlige luftveislidelser, særlig hos barn, gravide, eldre og personer med underliggende sykdommer. 

Veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning. Nedgravde avfallsløsninger fjerner - eller reduserer - behovet for renovasjonsbiler i sentrum. Det bidrar til å møte nasjonale mål for luftkvalitet. I Bergen er trafikken av tunge kjøretøy i sentrum merkbart redusert. 

- Bossnettet har ført til redusert tungtrafikk inn i sentrum. Dette vil bli enda bedre når større deler av bossnettet åpner, sier Nygård Havre.  


Godt for innbyggere – trenger utbyggere

 Avfallssug og nedgravde løsninger finnes allerede i mindre skala flere steder i Norge. Eksempler er avfallssuget på Fornebu og i Forskningsparken ved Universitetet i Oslo. Avfall Norge ga våren 2015 ut “Grav det ned i tide” i samarbeid med KS Bedrift. Publikasjonen er en guide til utbyggere som vil lære mer om alternative innsamlingsløsninger. 

- Utbyggere bør ta i betraktning nedgravde løsninger allerede planleggingsfasen. Dette er et populært tiltak som er godt likt av beboere, Sier Strand. 

I Bergen har bossnettet blitt varmt mottatt. 
 
- Alt i alt er kundene som nå er påkoblet godt fornøyde. De har fått muligheten til å kildesortere avfallet bedre enn før. De forteller oss også at de synes det er ryddig og pent rundt bossnett-nedkastene. Åpningen av bossnettet har foreløpig gått over all forventning, sier Nygård Havre.