Lukk søk

RenoNorden konkurs

Beredskapsplaner iverksettes i mange kommuner
Av: Avfall Norge | Publisert: 19. september 2017

– Konkursen i RenoNorden er alvorlig. Det viktigste nå er å jobbe for at innbyggerne i de kommunene som rammes ikke skal oppleve stopp i innsamlingen av sitt husholdningsavfall.

Dette sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand, til at RenoNorden sent mandag 18. september meldte oppbud. Selskapet har inntil nå hatt kontrakter med norske kommuner og interkommunale selskaper tilsvarende en tredjedel av norske husstander.

Situasjonen for RenoNorden har vært krevende over noe tid. Derfor er det lagt beredskapsplaner for å sikre fortsatt innsamling av avfallet i de aller fleste kommunene der selskapet har hatt ansvar for innsamling. Avfall Norge innhenter nå informasjon om hvordan dette vil håndteres i de berørte kommunene.

– En situasjon som denne er alvorlig også for bransjen. Derfor er det viktig at vi jobber for at samarbeidet mellom offentlige bestillere og private renovasjonsfirmaer skal fungere bedre. Vi har allerede satt dette samarbeidet på agendaen og lanserer nå et «Bransjeløft» som skal sørge for at alle er på samme, høye nivå i arbeidet med anskaffelser og leverandører, arbeidsvilkår og HMS, avslutter Nancy Strand.


For ytterligere kommentarer, kontakt:

Nancy Strand, administrerende direktør. Telefon +47 916 01 901

Torbjørn Sølsnæs, kommunikasjonssjef. Telefon +47 488 67 925

Saken oppdateres. 

Sist oppdatert 20. september kl. 09:44

Dette gjør de ulike kommunene:


 • Bærum:

Har inngått avtale med NordRen. Les mer.

 • Romerike (ROAF)

ROAF påtar seg midlertidig ansvar for sjåførene på de aktuelle rutene, slik at innbyggerne ikke skal bli berørt. Gjelder Fet, Gjerdrum, Sørum. Les mer.

 • Halden:

Inngikk i sommer en avtale med Ragn-Sells. Les mer.

 • Indre Østfold (IØR): 

IØR har beredskapsplan. Gjelder Askim, Marker, Spydeberg, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl. Les mer.

 • Sirkula

Sirkula har inngått en avtale med selskapet Nortransport som skal ta over innsamlingsordningen midlertidig. Sirkula nevner det kan bli forsinkelser. Gjelder Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Les mer.

 • Solør/Hedmark:

Alle renovasjonsbiler kjører i dag. Gjelder Åsnes, Grue, og Våler. Les mer

Solør Renovasjon IKs jobber ut fra en handlingsplan som sier at vi allerede er ute på en anbudskonkurranse.
Vi tar sikte på å få på plass ny transportør. Ønsker å overta biler og mannskap og drifte i egenregi.

 • Toten: 

Kommer. Gjelder Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land. 

 • Hadeland (HRA)

HRA overtar innhenting av avfall. Gjelder Gran, Hole, Jevnaker, Lunner og Ringerike. Les mer

 • Drammensregionen (RfD):

Norsk Gjenvinning Renovasjon har overtatt for Drammensregionen. Gjelder Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Modum, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Les mer

 • Kongsberg 

Kommer

 • Sandefjord

Sandefjord kommune inngikk for en stund tilbake en avtale med et annet renovasjonsselskap, NordRen. Avtalen går ut på å overta på samme betingelser som RenoNorden har drevet på. Les mer

 • Agder Renovasjon 

Agder Renovasjon jobber med en løsning på dette. Gjelder Arendal, Froland og Grimstad. Les mer.

 • LIBIR IKS 

Har beredskap. Håper å overta leasingavtaler og kritisk bemanning. Har ikke tatt noen endelig beslutning på varighet av dette. Gjelder Lillesand og Birkenes. Les mer

 • Kristiansand og omegn (Avfall Sør):

Avfall Sør har en beredskapsplan i kjølvannet av den oppståtte konkursen i RenoNorden. RenoNorden har kontrakt med Avfall Sør fram til 31.12.2017. Fra 01.01.2018 overtar Norsk Gjenvinning Renovasjon AS innsamlingen i Avfall Sørs fire eierkommuner, men det jobbes med en løsning der de kan tre inn fra oktober. Gjelder Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Les mer.

 • Setesdal Miljø & gjenvinning IKS

Setesdal Miljø & gjenvinning IKS har vært forberedt på at dette kunne skje og har derfor tidligere i sommer lyst ut et eget anbud, for å ivareta innhenting av avfall fra innbyggerne, dersom denne situasjon skulle oppstå. Gjelder Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Bygland og Iveland. Les mer.

 • Maren AS

Maren AS var før sommeren i kontakt med firma som kunne ta over. Det var allerede planlagt at en ny renovatør skulle inntre fra mai neste år. Gjelder Mandal, Lindesnes og Marnadal. Les mer

 • Farsund, Lyngdal

Kommer

 • RYMI

RYMI har inngått en avtale med selskapet Renovasjonen IKS samt Suldal Renovasjon som gjør at de kan overta innsamlingsordningen ved en konkurssituasjon. Innsamlingen kan fortsetter som i dag med kortest mulig driftsstans. Gjelder Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Strand og Suldal. Les mer.

 • Stavanger/Jæren (IVAR): 

Stavanger kommune har en avtale med et nytt selskap som skal ta over. Les mer.

IVAR er i kontakt med andre selskaper som kan sikre henting av avfall en overgangsperiode. Til NRK bekrefter IVAR at de vil garantere for lønn til RenoNordens ansatte som stiller på jobb i dag. Gjelder Hå og Klepp. Les mer.

 • Karmøy

Egen arbeidsgruppe jobber med å sikre avfallsinnsamlingen framover. Overtaker ikke avklart. Les mer

 • Nord-Rogaland (HIM IKS):

HIM arbeider med å få overtatt drift av biler og ansatte. HIM håper derfor at situasjonen ikke vil føre til stopp i avfallsinnhentingen. Gjelder Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Les mer.

 • Hordaland (BIR):

RenoNorden henter avfall fra husholdningskundene i følgende kommuner: Askøy, Fusa, Os, Osterøy, Kvam, Samnanger, Sund og Vaksdal. Dette gjøres på oppdrag fra BIR Privat AS. Da selskapet var i økonomiske problemer før sommeren laget BIR en beredskapsplan i tilfelle konkurs. Bankene sier nå at RenoNorden kjører inntil BIR er kommer til enighet med konkursboet. BIRs eget transportselskap, BIR Transport AS er beredt til å overta innhentingen av avfall inntil videre. Dette betyr at husholdningskunder forhåpentligvis ikke skal bli rammet av konkursen hos transportøren.Les mer.

 • Nordhordland/Sogn og Fjordane (NGIR)

Inntil videre blir avfallet hentet som normalt. Dersom en ikke får annen beskjed på SMS, kan en sette ut avfallsdunkene til vanlig tid på tømmedagen. La dunkene stå til de er tømt. Gjelder Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund. Les mer.

 • Sogn (SIMAS) 

Har vært kjent med den krevende situasjonen til RenoNorden og har jobbet med en kriseløsning. Målet er å få på plass en løsning så snart som mulig - Gjelder Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal og Vik. Les mer  

 • Sunnmøre (ÅRIM): 

ÅRIM tar over søppelbiler og ansatte, og vil hente avfallet som normalt. Gjelder Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund. Les mer.

 • Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Nesset (RIR).

RIR har opprettet eget selskap som tok over fra 1. september gjennom en virksomhetsoverdragelse av RenoNordens moldeavdeling. Med unntak av nyansatt avdelingsleder er det samme ansatte og kjøretøy som kjører de samme rutene som før.  Eierne til RIR har bedt om en evaluering av egendrift innen 2020, og RIR vil kjøre selv fram til da.

 • Sunnfjord/Førde (Sunnfjord Miljøverk IKS): 

Ingen informasjon. Gjelder Askvoll, Fjaler, Førde, Gauler, Hyllestad, Jølster og Naustal.

Se hjemmeside

 • Nordfjord (NOMIL):

Har beredskapsplan og et par alternativ de vurderer -  er avhengig av hva som skjer med flåten.

 • Fosen (Fosen renovasjon): 

Fosen renovasjon jobber for å unngå innsamlingsstopp og inntil videre kjører renovasjonsbilene som normalt. Gjelder Åfjord, Bjugn, Rissa og Ørland. Les mer.

 • Helgeland (HAF IKS): 

I dag kjøres alt som normalt av RenoNorden. Helgeland Avfallsforedling IKS har en beredskapsplan klar og det jobbes med å få på plass både en midlertidig og en mer varig løsning. Gjelder Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna. Les mer.