Lukk søk

Søk refusjon for utgifter til håndtering av herreløst marint avfall

Har du/dere hatt utgifter til transport, innlevering og/eller behandling av herreløst marint avfall i 2017? Søk om refusjon!
Av: Cecilie Lind | Publisert: 5. september 2017

Alle som har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall, kan nå søke om refusjon for disse utgiftene.

– Refusjonsordningen for marint avfall skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke må dekke kostnadene til håndteringen av det innsamlede avfallet, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Søknad sendes elektronisk og søknadsfristen er 15. november.

Mer informasjon, søknadskriterier, veiledning og søknadsskjema for refusjonsordningen ligger her: Refusjonsordningen

Spørsmål rettes til refusjon@holdnorgerent.no.

Refusjonsordningen for marint avfall er finansiert av Miljødirektoratet.