Lukk søk

Samarbeid bidrar til økt kompetanse og rekruttering

REdu - Resource Education - er et av satsningsområdene til Avfall Norge og et eksempel på et vellykket samarbeidsprosjekt. Her kan du lese hvorfor.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 13. september 2017

Hvordan gjennomføres prosjekter i Avfall Norge?

Satsningsområder og prosjekter etableres basert på forslag fra Avfall Norge, innspill fra medlemmer og utviklingsbehov bransjen har. Prosjektene drives av Avfall Norge og er avhenging av økonomisk bidrag fra medlemmer og andre samarbeidspartnere.

REdu ble etablert i 2015 og startet opp i 2016 som et prosjekt som skulle få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling og innovasjon, skal vi synliggjøre muligheter i en fremtidsrettet bransje og bedre rekrutteringen. Prosjektet varer til 2020.

500 prosent økning i interesse!

Hovedfokuset i 2016 var å få flere avfallsrelaterte fag på universitetene og øke interessen rundt bransjen hos studentene.

I løpet av 2016 etablerte REdu samarbeid med 15 medlemmer og universitetene NTNU og NMBU. Det ble opprettet én 20 % professorstilling (prof.II) på begge universitetene i tillegg til 60% koordinatorrolle i Avfall Norges sekretariat. 

REdu bidro som en sentral samarbeidspartner i flere arrangement som Klimadagen i Trondheim, karrieredager, næringslivsdager og workshops hvor bransjen fikk mye oppmerksomhet og interesse. 

Studenter ble også invitert til bransjemøteplasser som seminarer, Høstmøtet og Avfall Norges Årskonferanse. 

Dette, inkludert mye arbeid rundt synlighet og markedsføring i digitale kanaler, resulterte i at både NTNU og NMBU har fått en økning i søknader til avfallsfagene på over 500%.

REdu bidrar til innovasjon

I starten av 2017 arrangerte REdu en workshop på NTNU og NMBU med fokus på å finne en løsning på utfordringer knyttet til forbrukeren og sirkulærøkonomien. Fire engasjerte studenter gikk av med seieren og presenterte appideen “Scan n’ Throw” foran 1000 deltakere på Avfall Norges årskonferanse “Sirkulær fremtid” i juni. Basert på responsen de har fra bransjen planlegger de å drive dette konseptet videre. Les mer om ideen og prosessen.

I januar 2018 setter vi igang med samme workshoprunden og håper å få flere ideer og løsninger på sirkulærøkonomien.

Summer Internship - prioritering i 2017 og 2018

I 2016 hadde 11 studenter sommerjobb i bransjen formidlet av REdu. 2017 var første året Summer Internships ble tilbudt med fokus på konkret og relevant erfaring fra bransjen. 21 studenter hadde Summer Internship gjennom REdu sommeren 2017.

21 studenter - 3 universitet - 13 selskap - 6 mastere

De som hadde interns i sommer var Rfd (Drammensregionen), Vesar (Vestfold), IVAR (Rogaland), BIR (Bergen), Østfoldforskning, Oslo Kommune, Lindum, ROAF (Romerike), Biogass Oslofjord, Tafjord kraft (Ålesund), Trondheim kommune / NTNU og Avfall Norge. I tillegg formidlet vi fire interns til Penda Manufacturing i Etiopia.

12 av studentene kom fra NTNU, 7 fra NMBU, 1 fra HSN (Høgskolen i Sørøst-Norge) og 1 fra NHH (Norges Handelshøyskole).

Hva har studentene erfart?
Studentene ble spurt om å dele sine erfaringer underveis og etter sin internship. Les mer om deres erfaringer og tanker om bransjen på REdu sidene.

Fremtidsoptimisme!

Studentene engasjerer seg for bransjen fordi den blant annet tilbyr faglige utfordringer og mulighet for å jobbe med og løse samfunnets store miljøspørsmål.  

For å lykkes med en bedre ressursforvaltning og sirkulærøkonomi spiller vår bransje en nøkkelrolle. For både ingeniører, økonomer og samfunnsvitere finnes det flere spennende og faglig utfordrende jobber i bransjen. I tillegg vet vi at mange av fremtidens jobber enda ikke er skapt. Bransjen har mange muligheter for de som vil satse på FoU, innovasjon, teknologi og digitalisering, og ønsker velkommen de kloke hodene som kan utfordre oss. 

Dagens studenter, deres engasjement, kunnskap og evne til å utfordre skaper helt klart en optimisme for fremtiden! 

Følg med på alle REdu sine aktiviteter på Facebook!

Vil du bli med å samarbeide om økt kompetanse i bransjen?

Fra og med høsten 2017 så er det mulig for de som ønsker, i og utenfor bransjen, å bli med som REdu-partner. Ta kontakt med oss for hva som skal til!

Vil du selv øke din kompetanse om bransjen?

Her finner du Avfall Norges kurs og seminarer

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706