Lukk søk

Samarbeid, kunnskap og kompetanse for en sirkulær økonomi!

​Tusen takk til våre medlemmer for deres deltakelse i Avfall Norges medlemsundersøkelse. Undersøkelsens hjelper oss å forbedre Avfall Norge som medlems- og bransjeorganisasjon, og med dette utvikle bransjen. Denne undersøkelsen vil fremover gjennomføres årlig. Her er noen hoveduttak.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. juni 2017

Sirkulær økonomi har vært på Avfall Norges agenda lenge og tok springfart i juni 2016 da bransjen leverte sitt veikart for en sirkulær økonomi til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Sirkulær økonomi fortsetter å være viktig for oss - og for dere. Årets undersøkelse viser at 96 prosent mener bransjen er sentral for en sirkulær økonomi.

Avfall Norge jobber for en samlet og styrket bransje, og har hatt fokus på dette siden vi ble en organisasjon for både offentlige og private selskap. “Samarbeid” var ordet som gikk igjen etter konferansen i 2016 “Klima og Kapital”. Vi tok dette videre på årets konferanse “Sirkulær fremtid”, med fokus på samspill på tvers av verdikjeden. De aller fleste av dere (95 %) mener et slikt samarbeid er viktig for å lykkes med en sirkulær økonomi. Dette er derfor noe vi skal fortsette å vektlegge.

Vi er en positiv bransje, med mye engasjement og kunnskap

Vi har troen på bransjens fremtidsutsikter (94 %) og er klare for endringer i markeder, i samfunn og for ny teknologi (88 %). Vi er gode på å utvikle oss selv og å ta i bruk ny teknologi men vi må fortsette å jobbe med utvikling og skape innovasjon. I tillegg må vi lære av hverandre og andre næringer, og bli enda bedre ved å dele kunnskap og bygge kompetanse.

Bransjen skal være navet i en sirkulær økonomi

Avfall Norge skal være tilretteleggeren og fasilitatoren. Vi skal bidra med å etablere møteplasser og arenaer for kunnskapsdeling og samarbeid. Vi skal lage tilbud for relevant kompetanseutvikling og tiltrekke oss nyutdannede som kan utfordre oss og komme med nye ideer. Vi skal etablere relevante og aktuelle prosjekter som bidrar til bransjens utvikling. Vi skal utfordre bransjen, politikere og næringslivet.

Dette skal vi gjøre i samarbeid med våre medlemmer og med næringsliv samtidig som vi skal la oss inspirere ved å følge med på og lære av det som driver oss fremover som ny teknologi, digitalisering og nye markeder.

Vi vil nå detaljere dette arbeidet og kommer tilbake til dere med mer informasjon til høsten.

Til høsten vil vi også gjennomføre flere medlemsmøter for å forankre Avfall Norges nye strategi som ble fremlagt på årets medlemsmøte. Mer informasjon om dette kommer og legges ut på våre arrangementssider. Møtene er åpne for alle som har anledning.

God sommer!