Satsing på avansert biodrivstoff er nødvendig

Stortingsflertallets satsing på biodrivstoff har løfterike målsetninger og gode motiver. Men både når det gjelder verdiskaping, jobbskaping og lokal utnyttelse av råvarer, er det bom. Årsaken er at de har glemt biogass, skriver adm. dir Nancy Strand og fagrådgiver Jens Måge i Avfall Norge på nettmagasinet Energi og Klima.
Publisert: 12. desember 2016

De fleste er enige om økt satsing på avansert biodrivstoff, så lenge det er bærekraftig. Biogass fra avfall er slik avansert biodrivstoff, og det er en ‘no brainer’ å satse mer på dette. Likevel møter biogassen nå utfordringer i markedet.

Strand og Måge påpeker i artikkelen at biogass kan dekke hele 20 prosent av dagens veitransport i Norge og at satsing på biogass gir reduserte klimautslipp både innen avfall, transport og landbruk – næringene hvor Norge er forpliktet til å kutte 40 pst. CO2 fra 2005-nivå innen 2030.
 
Norsk biogass produseres av avfall, og det er store avfallsstrømmer å ta av som i dag ikke utnyttes. I et ressurs- og klimaperspektiv må vi utnytte dette bedre. Avfall Norge har nylig publisert en rapport om verdiskaping fra biogass på Østlandet. Tallene bør ha overføringsverdi til hele landet, og underbygger at satsing på biogass fra norske avfallsressurser kan skape 20.000 arbeidsplasser, dersom samfunnet velger å satse.

Les hele artikkelen her.