Inviterer bransjen til workshop om sirkulære forretningsmodeller

Representanter for hele den nordiske produksjonsindustrien deltar - og innspill fra vår bransje er etterlyst.

Av: Stine Thorp | Publisert: 1. august 2022

Til høsten arrangerer Nordic Innovation, Accenture og Sitra gratis workshops om sirkulære forretningsmodeller. Her samles aktører fra hele industrien - og vår bransje er etterspurt som deltakere.

- Vi ønsker å samle hele industri-verdikjeden i workshopene. Avfall og gjenvinningsbransjen er viktig for å slutte sirkelen og bringe materialer og ressurser tilbake inn i verdikjeden, og vi vil derfor gjerne at representanter fra bransjen deltar. Det vil også være en god mulighet til å møte andre selskap og diskutere muligheter, barrierer og løsninger fra ulike perspektiver, sier Katrine Hærem Erskine, ledelseskonsulent i Accenture.

Deltakere på "Circular Business Models in the Nordic Manufacturing Industry" velger den av følgende kategorier som er mest relevant:

  • Maskiner og utstyr
  • Maritim og industri
  • Bygg og anlegg
  • Transport

Totalt er det fire samlinger for hver kategori - én digital, og tre fysiske i enten Oslo, Stockholm, Helsinki eller København. Kick off er 24. august, og de tre fysiske workshopene arrangeres hhv. i slutten av august, september og oktober.

Nordisk nettverksbygging

Formålet med Circular Business Models in the Nordic Manufacturing Industry er å gi forståelse for verdien og potensialet i sirkulær økonomi og en sirkulær forretningsmodell, og kartlegge utfordringer, barrierer og muligheter.

Workshopene består av både foredrag og interaktive sesjoner med teori og praktiske øvelser om sirkulære forretningsmodeller knyttet til de forskjellige bransjene.

Et viktig aspekt ved workshopene er å bygge nettverk på tvers av Norden, og knytte kontakt med bransjekollegaer og potensielle samarbeidspartnere.

Les mer og registrer deg her

Relaterte artikler

Se flere nyheter