Sjekker alt avfall for radioaktivitet

En ny scanningportal hos Returkraft i Kristiansand sjekker alt avfall for radioaktiv stråling.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 6. mars 2018 | Fagområde: Energigjenvinning, Teknologi og forskning

Alle biler som leverer avfall til anlegget, må kjøre gjennom en portal som måler radioaktiv stråling i lasten. Dersom nivået er høyere enn den normale bakgrunnsstrålingen, blir bilen stoppet og kontrollert med manuell måler. Dersom målingen tilsier det, blir bilen tømt for avfall, og lasten grundig gjennomgått med håndholdt måleapparat for å finne kilden. 

Ketil Bergmann, HMS- leder i Returkraft, sier scanningportalen skal sørge for at det ikke kommer inn radioaktivt avfall som kan medføre fare for ansatte eller omgivelser. 

– I tillegg til håndtering av husholdningsavfall har vi spesialisert oss på mottak av spesialavfall fra næringslivet. Da er det viktig at vi har utstyr og gode rutiner for å stoppe feilsortert avfall, sier Bergmann. 

Erfaringene så langt er gode, ifølge Bergmann. I fem-seks tilfeller har portalen registrert for høye radioaktive verdier. Ingen av gangene har nivået vært over lovens maksimumsgrenser. 

- Dette er et godt tiltak for å sikre en riktig og forsvarlig behandling av radioaktivt avfall, og for å ivareta sikkerheten til ansatte, sier Roy Ulvang, fagrådgiver for energigjenvinning i Avfall Norge. 

Mest fra husholdningsavfall

– Vi hadde regnet med at de fleste utslagene skulle komme fra spesialavfallet, men det har i stedet kommet fra biler med husholdningsavfall. De radioaktive kildene har blant annet vært bandasjer som folk har fått på sykehus og senere kastet i restavfallsdunken hjemme. Kompass og liknende utstyr har også gitt utslag, sier Bergmann. Avfall med for høye radioaktive verdier blir sortert ut og enten isolert til strålingen er lav nok til at det trygt kan brennes, eller det videresendes til anlegg som kan behandle det. 

All last som stoppes blir tømt ut på eget område og gjennomgått med håndholdt måleutstyr for radioaktivitet. 

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter