Lukk søk

Skatter og avgifter bør understøtte en sirkulær økonomi

Avfall Norge har gitt innspill til grønn skattekommisjon sin utredning: «Sett pris på miljøet»
Av: Cecilie Lind | Publisert: 11. mars 2016

Avfall Norge hilser arbeidet med å dreie skatter og avgifter i retning av forurenser betalerprinsippet og dermed sette pris på klimautslipp og uttak av råvarer. En viktig premiss for å få på plass en sirkulær økonomi er at sekundærråvarer basert på avfallsressurser får minst like gode konkurransevilkår som jomfruelige råvarer. Avfall Norge mener utvalget har gjort en god jobb i å se på slike tiltak, men mener det kunne vært identifisert enda flere områder og virkemidler for å dreie Norge mot et grønt skifte.

 
I vårt høringsinnspill har vi pekt på mulighetene for å ta i bruk utvidet produsentansvar, der produsent/importør gis ansvaret for å nå avfallspolitiske mål. Norge har tatt i bruk dette med god erfaring siden tidlig på 1990-tallet. På denne måten blir ansvaret for å nå målene innen avfall og gjenvinning lagt på produsent/importør og kostnaden for de tiltakene som er nødvendige kan legges på forbrukeren gjennom kjøp av produkt/tjeneste og ikke gjennom renovasjonsgebyret, som gir små insentiver til forbruksendring.
 
Avfall Norge hilser velkommen forslag til avgifter på jomfruelige råvarer, som nitrogen, torv mv. Imidlertid mener vi det er nødvendig med ytterligere virkemidler for å sikre at sekundærråvarer fra gjenvinning av avfall gis et nødvendig fortrinn og kommer med flere forslag i vårt innspill. 
 
Last ned: Høringsbrev grønnskattekommisjon Avfall Norge.pdf
Link til rapporten fra grønn skattekommisjon