Slik skaper vi 20 000 nye arbeidsplasser

Vi kan etablere 20 000 nye arbeidsplasser ved å skape mer av mindre. Nå etterlyses konkrete tiltak i regjeringens kommende strategi for sirkulær økonomi. Regjeringens etterlengtede strategi for sirkulærøkonomi som skal legges frem til våren, må være langsiktig og målbar. Konkrete tiltak som effektmåles hvert år er nødvendig for å justere kursen dersom ikke målsettingene nås.

Av: Kåre Fostervold | Publisert: 8. mars 2021

Ny studie

Sintef la nylig frem en studie som viser at vi kan skape 20 000 nye arbeidsplasser, og øke verdiskapingen med mer enn 15 Mrd kroner. Rapporten er en bestilling fra LO, Virke, Klima- og miljødepartementet og Avfall Norge, og belyser potensialet for arbeidsplasser og verdiskaping ved omlegging til en mer sirkulær samfunnsmodell.

Trenger en 10-års plan

En god sirkulærøkonomi-strategi er absolutt nødvendig for å oppnå det taktskifte regjeringen legger opp til i sin klimaplan, og hvis vi skal innfri på nasjonale miljø- og klimaambisjoner. Strategien bør inneholde en 10 års plan som beskriver de ulike tiltakene, anslag på hvor mye de ulike tiltakene vil bidra med til økt ombruk og mer materialgjenvinning, samt årlige målsettinger.

En effektiv skatte- og avgiftspolitikk

Samtidig bør strategien ha som målsetting at ved bruk av skatter og avgifter for å endre materialbruken og forbrukeradferd, så bør ikke den samlede skatte- og avgiftsnivået for næringslivet og forbruker øke, men at eventuelle økte statlige inntekter sluses tilbake for å tilrettelegge og stimulere til mer bærekraftig produksjon og forbruk. Dette er den samme målsettingen regjeringen har lagt opp til med sin klimaplan.

Kritisk fase

Gjenvinningsbransjen venter utålmodig på den varslede strategien, som vil legge sterke føringer for selskapenes strategier og investeringer i årene som kommer. I en bransje som konkurrerer i et internasjonalt marked, er det viktig at vi ikke blir de siste som blir informert om fremtidige rammebetingelser vår næring må forholde seg til, basert på allerede vedtatte EU-direktiver.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter