Stemte nei til å endre EUs klimakvotesytem

Ny avstemning 22. juni - alt tyder på at forslag om å gjøre avfallsforbrenning klimakvotepliktig da vil gå gjennom.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. juni 2022

8. juni stemte EU-parlamentet imot forslaget om å gjøre endringer i EUs klimakvotesystem, ETS.

Det var venstresiden, de grønne og ekstrem-høyre som sørget for flertall mot forslaget, som innebar at avfallsforbrenning blir kvotepliktig. Det omhandlet også at skip, transport og bygg skal omfattes av kvotesystemet.

Begrunnelsene for nedstemming var delte, da nei-stemmerne befinner seg i to fløyer. Mens noen mener forslagene er for lite ambisiøse, mener andre at de er for strenge.

Et bredt flertall stemte imidlertid for at hele forslaget om endring i ETS skal sendes tilbake til ENVI, EU-komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet. Komiteen har nå justert på forslaget, som skal stemmes over på nytt 22. juni. Forslaget innebærer at avfallsforbrenning blir kvotepliktig fra 2026.

Ønsker avfallsredusering

Når det gjelder forslaget om å innlemme avfalsforbrenning i ETS er målet i følge ENVI å skape et incentiv til å redusere avfallsmengde og øke gjenvinningsgrad, da CO2-avgiften vil gjøre det dyrere å forbrenne avfallet relativt sett. Det vil også skape nye jobber, siden aktiviteter knyttet til avfallsreduksjon og gjenvinning er mer arbeidsintensive enn forbrenning, mener ENVI.

Kritikerne mener imidlertid at lovendringen vil påvirke avfallsstrømmen, spesielt ift. mengden avfall som havner på deponi, eller eksporteres ut av EU. I forslaget som stemmes over 22. juni står det at ordningen skal evalueres i 2028, for å se hvilke konsekvenser innføringen av kvoteplikt har fått.

Relaterte artikler

Se flere nyheter