Stor interesse for gjenvinningsbransjen!

Over 100 stortingskandidater deltok på Gjenvinnerdagen 2021. Politikerne besøkte anleggene til medlemmer over hele landet for å få mer innsikt i hvordan gjenvinningsbransjen kan bidra med klimakutt og nye arbeidsplasser.

Av: Mona Sæther | Publisert: 30. august 2021

Hovedbudskapet på gjenvinnerdagen var at dersom vi skal lykkes i omstillingen til en mer bærekraftig fremtid er det avgjørende at vi tar i bruk resirkulerte råvarer.

Flere politikere tok til ordet for at gjenvinningsbransjen bør være en del av klimapolitikken.

- Det er veldig bra at politikerne viser stor interesse for vår bransje. Forhåpentligvis har de tatt med seg viktig lærdom inn til neste stortingsperiode, og ikke minst forståelse for hvordan vår bransje kan bidra til å løse klimautfordringer, sier Cecilie Lind administrerende direktør.

Gjenvinnerdagen ble arrangert for første gang i år, og stortingskandidatene fikk en omvisning og presentasjon av gjenvinningsbransjens virksomhet hos vår medlemmer over hele landet.

I presentasjonen pekte Lind på tre viktige budskap til politikerne:

  • Strengere krav til produsentene om hva som settes på markedet. – Når Recycled in Norway er dyrere enn Made in China har vi et problem.
  • Ved offentlige innkjøp må stilles krav om bruk av en viss andel resirkulerte råvarer. – Selv et lavt krav til innblandingsandel vil ha stor effekt og gi markedet nødvendig drahjelp.
  • Arealplanlegging som gjør det mulig å etablere nye gjenvinningsanlegg. – Det må bygges flere anlegg og disse må ligge sentralt i forhold til der avfallet genereres. Men dette er altfor vanskelig å få til i dag.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter