Stort potensiale for mer sirkularitet i Norge

Torsdag 27. august ble Circular Gap Report Norway presentert. Ifølge rapporten går bare 2,4% av materialene vi bruker i løpet av et år tilbake til ny produksjon.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 31. august 2020

Rapporten beskriver den lineære norske økonomien som kompleks. Løsningen er ikke bare å øke sirkulariteten, det er også behov for å redusere forbruket og landets samlede materialfotavtrykk.

I følge rapporten tilsvarer materialforbruket til Norge AS et årlig forbruk på 44,3 tonn/person, noe som plasserer oss i “verdenstoppen” i materialforbruk.

- 2,4% er et skuffende tall, samtidig som det åpenbart ikke er et svar med to streker under. Her er mange usikre tall lagt sammen og delt, så feilmarginen er ganske stor, samtidig som tallet er ganske lite. Det er altså ikke fasiten vi har her, men en indikasjon på hvordan vi ligger an, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Selv om tallet er skuffende lavt, er det stor enighet at potensialet for blant annet ombruk og materialgjenvinning er stort.

- Det viktigste for vår bransje er at rapporten viser et stort potensiale for mer ombruk, mer materialgjenvinning og økt bruk av resirkulerte råvarer.

- I tillegg har arbeidet bidratt til å sette søkelys på manglende tallgrunnlag og oversikt over materialstrømmene våre på nasjonalt nivå og til å sette i gang en debatt. Den debatten skal vi bruke konstruktivt, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Hvordan kan Norge bli mer sirkulært?

I rapporten kan du lese seks ulike “hva-hvis”-scenarier som delvis kan endre økonomien fra lineære prosesser til sirkulære. Disse seks er (1) Sirkulær byggenæring, (2) Full overgang til ren energi, (3) Sirkulære matsystemer, (4) Grønt transportsystem, (5) En sterk reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi og (6) Sirkulært skogbruk og produksjon av trevirke.

En sterk reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi representerer et betydelig potensiale for økt jobbskaping i hele verdikjeden til et produkt. Dette vil kreve ny kunnskap og nye verktøy som igjen bidrar til økt verdiskaping i andre sektorer.

Rapporten peker også på at hvert scenario kan bidra i stor grad, men dersom de seks scenarioene kombineres, økes effekten ennå mer. Faktisk fremkommer det at dersom man får til en kombinasjon, styrkes sirkulariteten til hele 45,8 prosent. Scenarioene viser også at utslippene fra forbruk, Norges karbonfotavtrykk, kan reduseres med hele 63%.

Hvorfor lukke sirkelen?

Flere trekker frem den sirkulære økonomien som et virkemiddel for et inkluderende og rettferdig samfunn. Gjennom å lukke sirkularitetsgapet, kan det på lokalt og globalt nivå bidra til å forhindre ytterligere skader på miljøet og redusere sosiale ulikheter. Tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp er en naturlig del av sirkulærøkonomien og virker stabiliserende på verdenssamfunnet.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter