Strandryddeuken ble en suksess

Hele avfallsbransjen deltok i Norges største ryddedugnad. Aldri har så mange avfallsselskaper engasjert seg i den årlige Strandryddeuken.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 5. juni 2018 | Fagområde: Marin forsøpling

Rekordmange mottak

Med 90 000 frivillige og nærmere 3000 ryddeaksjoner registrert i ryddeportalen til Hold Norge Rent, var årets Strandryddeuke den største dugnaden noensinne i Norge. Avfallsbransjen gjorde sin del og dekket hele Norge med 300 mottakspunkter i tillegg til at de fleste hadde tilbud om transport.  

- Vi er veldig stolt over at avfallsbransjen stilte opp på Norges største ryddedugnad. Det har vært gjort en fantastisk jobb for å få dette på plass denne våren, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Avfall Norge har registrert over 70 avfallsselskap som har lagt  til rette for gode innsamlingsløsninger i forbindelse med Strandryddeuken.

- Private, kommunale og interkommunale avfallsselskaper har engasjert seg i årets strandryddeuke. Det er imponerende. Bransjen har åpnet opp for mottak på gjenvinningsstasjoner, har utplassert containere, og de fleste tilbyr også å hente avfallet, sier Nancy Strand.  

Dette er første året så mange avfallsselskaper har engasjert seg, og aldri har hele Norge vært dekket med så mange mottakspunkter både langs kysten og innlandet.

- Vi er stolte av medlemsbedriftene som har tatt samfunnsansvar, og har svingt seg rundt for at de som er med på å rydde også har enkle løsninger for levering av det som ryddes, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.

Forventer en tredobling

I følge Hold Norge Rent ble det i fjor samlet inn 1400 tonn avfall fra ryddeaksjoner, og nærmere 50.000 frivillige deltok i strandrydding. Hold Norge Rent forventer en dobling fra årets ryddeaksjoner, mens avfallsselskapet ÅRIM forventer å samle inn 150 tonn avfall fra ryddeaksjonene.

- Det ligger an til at vi kan komme opp på en tredobling, altså 150 tonn avfall fra strandrydding, sier Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonssjef i Årim.

Det er med andre ord god grunn til å tro at årets strandryddeuke vil slå alle rekorder, også når det gjelder innsamlet avfall.

Containere over hele landet

Så langt har Norsk Gjenvinning mottatt 13,3 tonn avfall fra strandryddeaksjonene.

- Vi jobber fremdeles med å hente inn containere, og fordelt på i underkant av 20 aksjoner forventer vi en total tonnasje på 16-17 tonn, sier Hans Fredrik Wittusen, direktør for forretningsutvikling og bærekraft.

I tillegg til individuelle aksjoner har Norsk Gjenvinning også jobbet tett med Coop for utplassering av containere ved 50 av deres butikker.

- Det har vært viktig for oss å bidra i denne landsomfattende dugnaden og synes Avfall Norge og Hold Norge Rent har gjort en fortreffelig jobb med å samle bransjen til årets aksjon, sier Hans Fredrik Wittusen.

Ragn-Sells melder at de har tatt imot over 50 tonn hittil og basert på fjorårets erfaringer forventer de at mengden dobles innen utgangen av året.

- Vi opplever et større engasjement på flere steder enn de siste årene, så det er tydelig at årets strandryddeuke har nådd bredere ut en tidligere, sier Cecilie Lind.

Avfallet gjenvinnes

Mye av avfallet kunne vært materialgjenvunnet, men da må det først og fremst ikke havne i havet.

Flere avfallsselskaper gir tilbakemelding om at de gjerne hadde materialgjenvunnet plasten, men store deler av det innsamlede avfallet egner seg dårlig da det ofte ikke lengre har en kvalitet som egner seg til dette.

- Mye av det vi finner er først og fremst gammel plast. Den er helt oppsmuldret, nesten helt papiraktig og er derfor ikke egnet til materialgjenvinning, sier Ingeborg Ukkelberg.

På nåværende tidspunkt er det viktigste for bransjen at avfallet blir håndtert på en trygg og forsvarlig måte, slik at dette ikke havner i naturen igjen.

Blir energigjenvunnet

Nå er det bransjen som gjør siste innsats og sørger for at avfallet blir gjenvunnet. Store deler av avfallet som leveres inn sendes videre til forbrenningsanleggene. Energien går til fjernvarme og strøm. Ifølge Forus energigjenvinning produseres det ca. 2500 kWh energi i form av høytrykksdamp fra 1 tonn avfall. 2000 tonn avfall vil da gi ca. 5GWh (millioner) energi, hvis all energien brukes til å produsere strøm, tilsvarer dette årsforbruket til 250 husstander.

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter