Studenter skal ta for seg Industriell bærekraft

I februar arrangerer REdu nok en gang innovasjonscase på NTNU og NMBU. Det heter Innovation Ideation - fra ide til industriell bærekraft. Vinnerne presenterer sitt konsept på årskonferansen i Stavanger i juni.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 17. januar 2018

Som en del av arbeidet med å øke kompetanse og skape engasjement rundt bransjen blant studentene arrangerer REdu en Ideation (workshop) på universitetene NTNU og NMBU.

"Innovation ideation" gir studentene en mulighet til å bruke entreprenørskapsmetode til å utvikle nye ideer og konsepter for avfalls- og gjenvinningsbransjen og sirkulærøkonomien.

REdu tilbyr studentene en idemyldringsarena med tema og problemstillinger, veiledning og mentoring. Tilbake får vi inspirasjon til å skape nye ideer og konkrete løsninger som kan styrke bransjen og arbeidet med sirkulærøkonomien fremover. 

Vinner deltakelse og presentasjon på Avfall Norges Årskonferanse "Industriell bærekraft"!

Vinnere av casearbeidet, som totalt strekker seg fra februar til juni, får gratis deltakelse på hele Avfall Norges årskonferanse i Stavanger og presentere sitt konsept 6. juni 2018, foran 1000 mennesker. 


Stor interesse
- Vi er imponert over engasjementet og interessen for dette casearbeidet både blant studenter og professorer ved universitetene. NMBU har blant annet gjort dette til en obligatorisk del av kurset THT291, Avfallsteknologi. Vi gleder oss til en ny runde i starten av februar, sier ansvarlig for workshopen, Silje Marie Rosenlund


Metode og prosess
Arbeidet baserer seg på entreprenørskapsmetode, hvor man velger ut et tema, finner utfordringer, deretter muligheter og en konkret løsning. Dette arbeidet gjøres på casearbeidsdagen. Juryen velger ut semifinalister som videre jobber med markedsavklaring.  Finalister velges som skal jobbe videre med å utarbeide forretningspotensialet til konseptet. Den siste måneden før konferansen får vinnerne tips til gjennomføring av presentasjon og litt scenetrening.


Sterk faglig jury

I fjor hadde vi med oss Virke og Forbrukerrådet sammen med Avfall Norge i juryen. I år er vi så heldig å ha med oss Abelia, Forbrukerrådet og Innovasjon Norge, som bidrar med sin kompetanse, i tillegg til Avfall Norge.

Her kan dere finne mer informasjon om eventet og gjerne del det med aktuelle studenter som kunne være interessert:

NTNU - 6. februar
NMBU - 7. februar


Nysgjerring på fjorårets vinnere?

Les juryens begrunnelse

Følg fjorårets vinnere Scan'n throw på Facebook


Andre REdu-aktiviteter i 2018

Februar: Summer Internships: Søk på internship før 20 februar

Mars: Næringslivsdagen på NMBU 14. mars

April: REdu IDEgarasje: et lignende konsept som Innovation ideation - oppstart april 2018

Juni: Vinnere av case presenterer på årskonferansen

Juni - august: Internships

September - oktober: Karrieredager NTNU og NMBU

Oktober: REdu IDEgarasje

November: REdu IDEgarasje

Les mer om REdu her

Følg REdu på Facebook


Hva er REdu?

REdu er et samarbeidsprosjekt mellom bransjeaktører. 

Ønsker du å bidra? Her kan du lese mer om hva REdu har jobbet med siden oppstarten og erfaringer fra 2017.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262