Svar til DN leder: Misforstått miljøpolitikk

DNs leder tok til orde for en CO2-avgift på avfallsforbrenning. Avfall Norge og Norsk Fjernvarme svarte med at en CO2-avgift på avfallsforbrenning reduserer ikke klimagassutslippene. Her kan du lese hele innlegget.
Av: Mona Sæther | Publisert: 29. oktober 2018 | Fagområde: Energigjenvinning

I DNs leder 16. oktober argumenteres det for å innføre en CO2-avgift på avfallsforbrenning. Det er misforstått miljøpolitikk som ikke vil bidra til redusert utslipp. 

Forbrenning av avfall er først aktuelt for avfall som ikke egner seg for resirkulering. Skadet, skitten eller feilsortert avfall blir gjenvunnet til ny energi. Avfallsbrnsjen tar imot blandet avfall og har ingen mulighet til å styre sammensetningen av avfallet som leveres inn for behandling. 

Løsningen ligger i å redusere avfallsmengdene som skapes, og sørge for at avfall med fossilt opphav, som for eksempel plast og tekstil, sorteres riktig slik at vi kan gjenbruke og resirkulere mer. Med delingsøkonomi, gjenbruk og økodesign kan samfunnet generere mindre avfall, samtidig som vi kan stramme inn kravene for utsortering av avfall. Vi kan også utvide produsentansvaret til å gjelde flere typer avfall. En ny CO2-avgift vil ikke bidra til noe av dette.

Over 80 prosent av avfallet som energigjenvinnes er konkurranseutsatt og prisen settes i et nordeuropeisk marked. En avgift vil derfor ikke gi økte priser på avfall til forbrenning, men kostnadene må bæres av anleggene som gjenvinner og håndterer avfall. Skal samfunnet løse plastproblemet og kutte utslipp må vi jobbe der norsk avfallsbransje allerede er i front i verden: Avfallsreduksjon, sirkulærøkonomi og CO2-fangst, ikke gjennom misforstått avgiftspolitikk. 

Innlegget til DN leder kan du lese her (bak betalingsmur)

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter