Sverige foreslår forbrenningsavgift i 2020

Den svenske regjeringen har foreslått i budsjettproposisjonen å innføre en skatt på forbrenning av avfall fra 1.april 2020. Dette skjer på tross av at regjeringsutvalget som utredet forslaget anbefalte å ikke innføre en skatt.

Av: Roy Ulvang | Publisert: 19. september 2019 | Fagområde: Energigjenvinning

Skatten vil gjelde for alt avfall som behandles i svenske avfalls- og samforbrenningsanlegg, med unntak for biobrensel, animalske biprodukter og farlig avfall. Skatten er satt til kr 75,- pr tonn avfall som kommer til forbrenning, og skal gradvis øke til kr. 100,- i 2021 og deretter kr. 125,-.

Avfall Sverige skriver på sine sider at skatten vil lede til problemer og økte kostnader, men ikke til økt materialgjenvinning. De savner at skatten er sett i et systemperspektiv. Slik den er innrettet nå ligner den mer på en fiskal skatt enn en miljøskatt.

Skatten vil gjelde alt også eksport av behandlingstjenester til avfall som kommer fra utlandet blir omfattet. Avfall Sverige mener dette vil føre til at mer avfall vil havne på deponier der det ikke finnes alternativer.

Også norske kommuner som får avfallet sitt behandlet i svenske anlegg må belage seg på en prisoppgang fra 1.april neste år.

Det er uvisst om den norske regjeringen vil følge etter Sveriges eksempel, noen svar på det vil komme med Norges statsbudsjett som legges frem i starten på oktober. Les også ingen CO2-avgift på avfallsforbrenning

Se det svenske statsbudsjettet s.226: https://www.regeringen.se/4a67b8/contentassets/c689564aa19c4d29bcebb1c037a2e37b/forslag-till-statens-budget-for-2020-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-12-bilagor-1-8.pdf