Ta digitalisering steg for steg

109 engasjerte avfalls- og gjenvinningsaktører satte deltakerrekord på høstmøtet i Molde i år, godt hjulpet av vertskapet RIR IKS. På planen stod digitaliseringsstrategi - uten fjas!
Av: Avfall Norge | Publisert: 9. november 2017

Presenterte ny strategi

Etter å ha blitt ønsket velkommen av ordføreren i Molde,Torgeir Dahl, åpnet Nancy dagen med et gjensyn med årets innovasjonshistorier i bransjen. Fra elektrifisering av innsamling av husholdningsavfall i Sarpsborg, til ÅRIMs nye fossilfrie dunker, har bransjen på ulike måter tatt steget fremover.

Digitalisering

Bransjen har sagt tydelig fra at vi skal fortsette å være innovative frem mot 2022, og det reflekteres i Avfall Norges nye strategi som ble vedtatt av styret 8. november. I den er digitalisering en av seks satsingsområder, som også var temaet for årets Høstmøte i Molde.

Strategien forteller at Avfall Norge skal jobbe tredelt med dagens, morgendagens og fremtidens utfordringer, gjennom seks temaer.

Baser strategien på forretningsbehov

En av Avfall Norges seks satsingsområder er digitalisering. Og det snakkes mye dette, ofte i sammenheng med kunstig intelligens og roboter – men hva innebærer det egentlig?

BIR kunne presentere at sensorteknologien de innførte i 2009 hadde hatt en økonomisk effekt på 180 millioner. En sensor gjorde det mulig å sette renovasjonsgebyret ut fra avfallsmengden, som hadde ført til mer effektiv innsamling, mindre kostnader for å behandle restavfall og bedre kildesortering.

Elin Hauge, en av EVRYs sjefsrådgivere innenfor disse «nye» temaene, kunne by på mange feilslåtte og vellykkede digitaliseringserfaringer - med god overføringsverdi for diskusjonene som fulgte. Mest av alt ville hun advare mot trangen mange har til å lage en stor, overordnet strategi - ofte med planer om å lage et system på nasjonalt plan, men heller fokusere på forretningsbehovet og bygge den digitale strategien ut fra dette, steg for steg.

En innføring i EUs regelverk

Møtet fikk også en internasjonal vri. Mye av avfalls- og gjenvinningspolitkken besluttes nemlig i EU - og da var det verdifullt å få høre fra generalsekretæren i Municipal Waste Europe, Vanya Veras, ramse opp noe av det aller viktigste, særlig målemetoder og samarbeid. Denne typen standardisering ble en rød tråd i digitaliseringsdiskusjonene.

Dialog rundt bordene

Deltakerne fikk anledning til å snakke om hvordan bransjen kan bli mer digital. De etterlyste bedre samarbeid og kunnskapsdeling - og at de ønsket at Avfall Norge skulle bli den som formidler siste nytt innenfor ulike teknologier.

De nevnte også at bransjen selv kunne lære fra bankene, som begynte å jobbe sammen for å forbedre den populære betalingsappen Vipps.

Her kunne også Avfall Norge bidra med å sette opp attraktive og spennende piloter som ville motivere medlemmene til å bli med.

Presentasjoner legges ut her