Tettpakket høstmøte med stor oppslutning

Årets høstmøte ble sendt fra Avfall Norges eget, nybygde studio. Over 140 påmeldte deltagere fikk et tettpakket program med innlegg fra bl.a Coca-Cola, Batteriretur og Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 19. oktober 2020

Fokus på plast, tekstiler og bio

Avfall Norge har prioritert tre ulike materialtyper i sitt arbeid i 2020 og 2021. Dette er plast, tekstil og bio. Deltagerne på Høstmøtet fikk en oppdatering i hva som skjer innenfor hver av de tre prosjektene.

Under temaet plast var det satt av tid til å bli bedre kjent med Coca-Colas ambisiøse målsetting om 100% resirkulert plast i sine flasker allerede fra 2021.

100% resirkulert

Kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola presenterte hvordan og hvorfor selskapet skal bruke 100% resirkulert plast i flaskene fra våren 2021.

- Vi skal samarbeide med lokale og nasjonale partnere for at 100% av vår emballasje skal leveres inn igjen i Vest-Europa. Vi vil også bruke vår merkevarestyrke til å inspirere alle til å pante og resirkulere, fortalte Per Hynne Kommunikasjonssjef, Coca-Cola,

For å kunne lykkes med ambisjoner om mer resirkulert plast til produksjon er man avhengig av samarbeid i alle ledd. Og det er ikke uten grunn at et av FNs bærekraftsmål nettopp er samarbeid.

Nytt politisk program for bransjen

Avfall Norge har i 2020 jobbet iherdig med bransjens egent "stortingsprogram" som skal publiseres om kort tid.

- Planen er å bruke dette programmet i alt politisk arbeid framover. Forslagene skal tas opp i budsjetthøringene i Stortinget i høst, programmet skal sendes til alle partienes programkomiteer og vi skal bruke det som utgangspunkt for utspill i mediene, fortalte Cecilie Lind.

Programmet tar for seg i alt 14 hovedutfordringer for bransjen i arbeidet med økt materialgjenvinning og en mer sirkulær økonomi.

- Vi tar utgangpunkt i 14 utfordringer, men kommer med helt konkrete forslag til tiltak og løsninger. Viktige tiltak som fremmes er bl.a. krav til innblanding av resirkulerte råvarer, bedre statistikk, bedre arealplanlegging og utvikling av produsentansvaret, fortalte Cecilie Lind.

Nye nasjonale krav til utsortering av plast og mat

“Forslag til forskrift om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall” er foreslått gjennomført som nytt kapittel 10a i Avfallsforskriften.

Forskriftsforslaget og kravene til kommunene, næringslivet og mottakene ble gjennomgått.

- Det er viktig å merke seg at kravet om utsortering av plast gjelder all plast, ikke kun plastemballasje slik vi opererer med i dag, fortalte Cecilie Lind.

Inviterer til frokostmøte

Fikk du ikke med deg Høstmøtet, så går vi gjennom forskriften på nytt på frokostmøte den 22/10.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter