Lukk søk

Tid for hage! Nå lanseres Kompostportalen

Å ta vare på den gode jorda og utnytte ressursene i hageavfall og matavfall blir mer og mer viktig. Kompost blir til næringsrik jord med flittige mikroorganismer som gjør at plantene naturlig tar til seg næring og holder sykdommer borte. Men 86 prosent av jorda du kjøper på hagesenteret i dag er basert på næringsløs og fossil torv! Da er kompostjord et billig og naturlig alternativ.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. mars 2016

Kompostportalen.no er et nettsted som viser publikum hvor de finner gode, kompostbaserte jordprodukter. Fordelene for publikum er blant annet: 

  • Kvalitet – ofte er kompostbasert jord bedre for hagen. Den inneholder næring og substans!
  • Pris – kompostbasert jord kjøpt i løsvekt er ofte billigere enn den torvbaserte jorden fra hagesentrene
  • Tilgjengelighet – spar tid. Flere produsenter av kompostjord tilbyr også hjemkjøring av jord. Man kan ta kontakt for et tilbud.

Prosjektet God jord i regi av Avfall Norge går på andre året. Målet er å øke etterspørselen etter kompostbasert jord og bidra til å fase ut bruken av torv.
 
Kompostportalen er en kartløsning som viser alle hageentusiaster hvor de kan finne god, kompostbasert jord. I tillegg har sida informasjon om fordelene ved kompostjord, og en nett bruksanvisning til hjemmekomposterting for den som vil prøve seg på det.
 
Portalen gikk live onsdag 16. mars. Dette er er like før påske, og markerer startskuddet på hageliv for mange.
 
Politisk påvirkning fortsetter
Bruken av torv i jordprodukter er et betydelig miljø- og klimaproblem. Torvmyra inneholder store mengder karbon som har vært lagret i lang tid og som frigjøres når den graves opp. Norske myrer inneholder karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2 – tilsvarende Norges totale klimagassutslipp i 66 år. I tillegg innebærer utgraving av myr at naturmangfold går tapt og myras funksjon som naturlig flombarriere svekkes. 


- I 2015 kartla vi mengdene torv som omsettes som hagejord i Norge. Vi ble overrasket over at torvandelen var så høy som 86 prosent, hvorav mesteparten kom fra norske myrer. Vi ønsker å vise publikum at det finnes gode, bærekraftige alternativer til torv, nemlig kompostbasert jord fra ressurser som hageavfall og matavfall. Vi håper hageentusiaster og norske myndigheter vil være med på dugnaden, og fase ut den unødige bruken av torv, sier Jens Måge, prosjektleder for God Jord prosjektet.

Avfall Norge sendte 3. februar 2016 brev til Klima- og miljødepartementet sammen med Framtiden i våre hender og Sabima hvor vi foreslo at det snarest lages en plan for utfasing av torv i Norge. En lignende plan i Storbritannia har gitt en reduksjon i salg av torv på ca 50 prosent på 8 år. Brittene bruker mindre torv både på proffmarkedet (torv brukt som vekstmedium i drivhus) og det private hagemarkedet.
 
Bli med
Har du et utsalgssted for kompostbasert jord du vil føre opp i Kompostportalen? Ta kontakt med kine.martinussen@avfallnorge.no for priser og informasjon.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Team Leader ReThinking Waste, Project Manager REdu, Adviser Biowaste and Circular Economy
Telefon:  92292262