Til kamp mot all forsøpling

Avfall Norge vil ha en refusjonsordning for alt avfall på avveie – også på land.
Av: Avfall Norge | Publisert: 20. april 2018 | Fagområde: Marint avfall og forsøpling

Jeg vet Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har et sterkt engasjement mot forsøpling. Derfor vil jeg utfordre ham: Sørg for at det opprettes en refusjonsordning for å opprydding av søppel på land, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Første uken i mai kommer det til å settes rekord i frivillig engasjement for strandrydding i Norge. Mer enn 50.000 mennesker skal ut og plukke søppel langs hele kysten og langs alle vassdrag. Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal sørge for at alt som blir ryddet og samlet, også skal bli tatt i mot og få en forsvarlig behandling.

Men det er et problem flere kan støte på, nemlig: Hva med alt annet avfall på avveie, det som ikke ligger på strendene og langs innsjøer og vassdrag?

I dag er det strenge krav for hva som regnes som marint avfall og som selskapene blir refundert for å ta i mot. Dersom det ikke kan dokumenteres at avfallet er marint, så utløses ingen refusjon. 

– Det er dette vi vil komme til livs: Frivillig innsats mot forsøpling er like viktig til lands som til vanns, derfor bør det være en refusjonsordning også for det avfallet folk plukker i skog og mark, fortsetter Nancy Strand.

Forsøplingen vi ser langs norske strender oppstår ikke bare i havet. Veldig mye av det som ryddes er avfall som kommer fra naturen. Når folk kaster eller mister ting i naturen, har det en tendens til å havne i sjøen. Men veldig mye blir værende der det kastes. Derfor må neste oppgave være å legge til rette for tilsvarende ryddeaksjoner også på land.

– Regjeringen har alt gjort mye for å øke innsatsen mot marin forsøpling. Nå må vi videre og ta et krafttak mot forsøpling på land. Jeg håper regjeringen vil legge til rette for dette i statsbudsjettet til høsten, avslutter Nancy Strand.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Torbjørn Sølsnæs

Avfall Norge
Telefon:  48867925
E-post: