Tilrettelegger for flere deltakere i Renovasjonsbenchmarkingen

Avfall Norge har siden 2003 tilbudt renovasjonsvirksomheter å sammenligne metoder, praksis og prestasjoner. Nå videreutvikler Avfall Norge tilbudet, og senker terskelen for nye deltakere i 2020.

Av: Mona Sæther | Publisert: 23. april 2019

Videreutvikler og forenkler


Alle som har deltatt i RBM har til nå måttet skaffe frem alle dataene minst èn gang. Forenklingen som nå gjennomføres består i å tilby en benchmarking som kun krever et fåtall dataopplysninger i størrelsesorden 20-30 opplysninger, og som stort sett kan hentes fra årsrapporter. Ressursbruken reduseres med dette fra ca 9 dager til ca 9 timer. Gjennom mange år med innsamling av strukturdata, kan nå disse tilpasses til nye virksomheter.

- For renovasjonsvirksomheter som ikke trenger så høy presisjon på alle nøkkeltall, er dette et meget godt alternativ, sier fagrådgiver Roy Ulvang, som er prosjektleder for RBM i Avfall Norge.


Sammenligning med tidligere år blir fortsatt mulig


Benchmarkingen vil bli utformet slik at analyse av resultaturviklingen fra tidligere benchmarkinger kan utføres. Dette gjelder både nøkkeltall og hovedresultater på alle de syv resultatområdene.

- Dette er en viktig videreføring, ettersom det er svært relevant for virksomhetene å ha muligheten til å se egen utvikling fra tidligere år, sier Roy.

Full datasikkerhet og åpen statistikk på web


Avfall Norge tar også sikte på å utvikle et web-grensesnitt som muliggjør enklere bruk av åpne analyseresultater og statistikk både fra RBM og fra andre datakilder som f.eks. SSB/ Kostra. Dette kan være gjennomsnittlige nøkkeltall og enhetskostnader mv. som både journalister, myndigheter og andre organisasjoner kan dra nytte av i tillegg til bransjen selv. Det vil også kunne bidra til bedre transparens i det bransjen driver på med, sier Ulvang. Vi ser på dette som starten på utviklingen av en web-løsning, legger Ulvang til. Automatisert datafangst via en web-portal vil bli aktuelt etterhvert som renovasjonsbransjen tar i bruk digitale løsninger/ systemer.

Individuelle analyseresultater på fire detaljeringsnivå (tilpasset ulike målgrupper) presenteres i skreddersydde rapporter som bare går til den enkelte deltaker som før. Det er viktig å understreke at sikring mot misbruk av inndata og resultater opprettholdes slik at deltakernes eierskap til både inndata og -analyseresultater videreføres som tidligere.

RBM

 • Benchmarking (RBM) er gjennomført 8 ganger siden 2003
 • 37 renovasjonsvirksomheter har benchmarket seg èn eller flere ganger
 • Resultatområdene som renovasjonsvirksomhetene måles på;
  • Tjenestestandard
  • Miljøstandard
  • Arbeidsmiljø
  • Gebyrnivå
  • Kundetilfredshet
  • Driftseffektivitet
  • Systemeffektivitet
 • RBM “Standard”: Støtter alle faser av virksomhetsstyring fra strategiutvikling til oppfølging, nøyaktige kostnadsanalyser og konsekvensberegninger av mulige endringer i drift og system. Trend- og bransjeanalyser. (fullt inndatasett)
 • RBM “Forenklet”: Støtter alle faser av virksomhetsstyring dersom renovasjonsstrukturen ikke er vesentlig endret siden forrige analyse, samt trend og bransjeanalyser. (forenklet inndatasett)
 • RBM “Liten”: Støtter planlegging, strategiutvikling og resultatoppfølging på et overordnet nivå, men ikke oppfølging av under KPI’er og nøyaktige kostnadsanalyser. (forenklet inndatasett)