Tilsynsaksjon for brannsikkerhet i avfallsbransjen nå i høst

DSB, Miljødirektoratet og Samfunnsbedriftene arrangerte denne uken et åpent møte for å orientere om den kommende tilsynsaksjonen i avfallsbransjen.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 11. september 2020

Bakgrunnen til aksjonen er de mange brannene som bransjen opplever. Siden 2016 er det registrert 200 branner. Dette tallet inkluderer ikke branntilløp siden disse ikke nødvendigvis er rapportert. Mandatet til tilsynsaksjonen er å se på brannvern og miljøpåvirkninger av branner om de måtte oppstå.

I de kommende tilsynene som etter planen skal gjennomføres i oktober, er det den lokale brann- og redningstjenesten sammen med fylkesmannen som vil gjennomføre besøkene. I enkelte tilfeller kan brann- og redningstjenesten gjennomføre tilsyn på egenhånd.

Temaene for tilsynet vil være internkontrollforskriften og hvordan denne er implementert i bedriften, brannsikkerhet i avfallsmaterialer og hvordan materialene er håndtert og tilslutt brannsikkerhet en i bygningsmassen.

De midlertidige tillatelsene til utvidet lagring av avfall kan også bli tatt opp til vurdering, i den grad dette spiller inn på brannsikkerheten. Mer informasjon og kan finnes på denne linken.Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502