To lærerike kursdager

Ivrige og nysgjerrige deltakere møtte opp på Horisont Miljøpark for å lære mer om prøvetaking og prøvehåndtering. Gjennom to spennende dager fikk deltakerne muligheten til å bryne seg på både teori og praktiske oppgaver.

Av: Avfall Norge | Publisert: 3. september 2019

Forrige uke holdt Avfall Norge et to dagers kurs om prøvetaking og prøvetaking i samarbeid med Horisont Miljøpark på Hunndalen.

Første dagen besto av teori hvor deltakerne blant annet fikk lære mer om planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment. Her fikk de muligheten til å diskutere ulike metoder og teknikker for hvordan de skal evalueres og vurderes, og hvor prøver skal taes ut for å forsikre at prøvene er representative.

Vurderinger basert på blant annet deponiforskriften, vannforskriften og veilederen for sigevannsrensingen ble nøye gjennomgått for å gi deltakerne best mulig forutsetning for å minimere feilkilder.

- Dette kurset hadde gode forelesere med evne til å diskutere krevende temaer på et forståelig og praktisk nivå. Kursholderne var veldig inkluderende og inspirerende, forteller Didrik Åmotsbakken fra Øst-Finnmark avfallsselskap.

Den andre kursdagen begynte med informasjon om HMS og SJA (Sikker Jobb Analyse) før deltakerne fikk prøve seg på prøvetaking og prøvehåndtering basert på teori de lærte dagen før. Deltakerne ble delt opp i grupper på tre hvor de gikk gjennom fire ulike stasjoner. Her skulle de blant annet måle temperatur og ledningsevne fra sigevann, overvann og grunnvann.

- Det er flott at disse kursene som blander teori og praksis, og samtidig bidrar til kunnskapsdeling blant deltakeren, skaper interesse og gir ekstra verdi. Å dele kunnskap er en viktig del av våre kurs, forteller Silje Rosenlund, leder for medlem og marked i Avfall Norge.

Ønsker du å være med på slike arrangementer i fremtiden? Eller har du en kurside? Bare ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter