Utnytt FoU-mulighetene i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Avfallsforsk arrangerer gratis workshop 27. april - bli med og hold tritt med et fagfelt der mye skjer.
Av: Jens Måge | Publisert: 6. april 2018

Avfallsforsk holder deg oppdatert om siste nytt om forskning innen avfall og gjenvinning. Nettverket er et kontaktpunkt for forskningsprosjekter som er relevant for bransjen.

Viktige oppgaver er formidling av trender og forskningsresultater, bidra med råd om finansieringskilder for medlemmenes FoU-arbeid, samt informasjon om de enkelte prosjektene.

Verdien av et nettverk er avhengig av hva man selv legger inn i det!

Aktive deltagere i Avfallsforsk kan dra nytte av:

  • Nær kontakt med viktige forskningsaktører, enten de er offentlige finansiører, forskningsinstitusjoner, næringsliv, IKSer, kommuner og andre offentlige aktører
  • Muligheten for å gjøre egne prosjekter større og mer synlig, samt profilering av disse på www.avfallnorge.no
  • Å teste ut FoU-ideer og drive dem fremover
  • God arbeidsfordeling av forskning, slik at man unngår dobbeltarbeid
  • Hjelp til å bli kjent med ulike støtteordninger for å finansiere forskning
  • Å ta del i et kunnskapsrikt nettverk som jobber innen samme fagfelt
  • Økt påvirkningsmulighet i og utenfor bransjen

Les mer om Avfallsforsk, eller få ideer og innspill i vår åpne Facebookgruppe

Hvem er medlemmer i nettverket?

Nettverket ble etablert i 2009 med støtte fra Norges Forskningsråd (BIA-programmet) og hadde fra start 19 medlemmer. I dag teller nettverket 37 medlemmer.

Vi har medlemmer fra både privat og offentlig sektor, avfallsvirksomheter, FoU- institusjoner (universiteter, høgskoler og forskningsinstitutt) og konsulentselskap.

Avfallsforsk er åpent for alle type selskap og organisasjoner som har interesse for avfallsrelatert forskning.

Sirkulær økonomi - Ta en kikk rundt deg!

Verken Uber eller Airbnb oppstod innenfor sine respektive bransjer, men de har utvilsomt har påvirket utviklingen i både taxi- og hotellnæringen radikalt.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er ikke immun mot lignende begivenheter. Tvert imot forventer vi radikale innovasjoner, nye aktører og forretningsmodeller som vil endre bransjen. Dette er et resultat av digitalisering, delingsøkonomi og sirkulær økonomi som vil kunne endre alt.

Derfor er det for smalt å kun ha bransjespesifikke nettverk. Innovasjon er ofte et resultat av krysspollinering av ideer, og for å få kunnskap om hva som skjer bør man engasjere seg i nettverk utenfor egen bransje.